Frågor & svar
Om oss

Geosektionen

Geosektionen är en fristående professionsförening med nära samarbete med fackförbundet Naturvetarna. Vi representerar yrken inom exempelvis Geologi, Geografi, Meteorologi, Oceanografi, GIS, Seismologi, Geodesi, Hydrologi, Geoteknik och Geofysik. Geosektionen verkar för att skydda och stödja professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Geosektionens medlemmar ska ha en geovetenskaplig utbildning och/eller arbeta inom den geovetenskapliga sektorn. Medlemskapet kostar 10 kr per månad och erbjuds via Naturvetarna, men är även öppet för icke fackligt anslutna samt för personer som är medlem i andra fackförbund. Som student är medlemskap i Geosektionen gratis.

 

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar generellt med att lyfta fram vikten av geovetenskapliga yrken för samhället och att främja kontakter mellan skola, universitet och arbetsmarknad. Samhället står idag inför en rad utmaningar som kräver geovetenskaplig yrkeskompetens. Det kan tex. gälla tillgång till förnybar energi, analys och förebyggande av naturrisker, eller hållbar användning av naturresurser. Geosektionen ser en ökande efterfrågan på geovetare från arbetsmarknaden och vi samarbetar med flera universitet och studentföreningar för att stödja återväxt och kompetensförsörjning inom geovetenskapliga yrken.

Vi vill att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, inte minst hos kommuner och länsstyrelser. Vi vill bidra till att den geovetenskapliga yrkeskompetens som krävs för grön omställning och långsiktigt hållbar gruvdrift fortsatt finns tillgänglig i Sverige. Vi har örat mot marken för att lyssna av vad som sker i samhället och på politisk nivå avseende geologiska frågeställningar. Detta kan gälla allt från naturrisker och infrastrukturella ställningstaganden till hållbar produktion av råvaror som är kritiska för grön energi och klimatomställning.

Våra fokusområden är:

  • Att skapa kontaktytor mellan universitet och arbetsmarknad genom att främja kontakter mellan yrkesverksamma och studenter, nationellt såväl som internationellt.
  • Att kunskaper om geologi och övriga geovetenskaper sprids – redan i grundskolan.
  • Att geovetenskapliga utbildningar bättre ska anpassas till vad som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Läs mer om Geosektionen här 

 

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut av Geosektionen en gång om året. För att utses ska man vara en person som på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället. Vinstsumman är på 10 000 kronor.

Nominering utlyses på nytt under första kvartalet varje år och skall ske med skriftlig motivering till Geosektionens styrelse. Motiveringen skall innehålla en kort sammanfattning av kandidatens professionella utveckling, personens nuvarande befattning samt på vilket sätt personen över tid har bidragit till att främja geologins status i samhället utöver det som kan anses som vanlig tjänsteutövning.

Nominering till Årets Geolog 2024 är nu öppen!

Årets Geolog brukar arrangeras i samarbete med Geologiska föreningen och är ett bra tillfälle att knyta kontakter och nätverka. Evenemanget genomförs vanligtvis i november, vi börjar med prisutdelningar och föredrag och avslutar med en middag. Vi försöker röra på oss och besöka olika orter. 2024 kommer evenemanget att gå av stapeln på Stockholms universitet. Mer information kommer senare under året.

Listan på pristagare för Årets geolog finns publicerad här

 

Geosektionens årsmöte

Årsmötet brukar inledas med en föreläsning, ofta har vi en middag efteråt och ibland hålls en exkursion. Geosektionens Årsmöte 2024 kommer att hållas sen eftermiddag torsdagen den 11 april på Geocentrum, Uppsala universitet i samarbete med studentföreningen GRUS. Årets tema är energilagring, en förutsättning för grön omställning. Tre föredrag som berör olika aspekter kommer att hållas av Björn Lund, Maria Ask och Yuliya Zhuk. 

Anmälan och mer information om Geosektionens Årsmöte 2024 finns här!

 

Geologins dag

Geologins Dag inträffar andra lördagen i september varje år. Bakom evenemanget står den ideella föreningen Geologins Dag som vill väcka nyfikenhet och visa vilken nytta kunskap om geologi och geovetenskap ger samhället. Geosektionen stödjer evenemang som arrangeras i samband med Geologins Dag då båda föreningar verkar för samma mål. Geosektionen genomför även regelbundet ytterligare evenemang, webbinarier och föreläsningar med aktuella geovetenskapliga teman för att väcka intresse och åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. Läs mer om Geologins dag på deras webbplats geologinsdag.nu.

 

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 45 000 geologer i Europa. EFG erbjuder genom Europageologtiteln (EurGeol) en frivillig certifiering som garanterar en hög nivå av professionell yrkeserfarenhet och relevant utbildning. I Sverige krävs certifiering för vissa arbetsuppgifter inom gruvindustrin, men utomlands är krav på certifiering vanligt förekommande även inom andra Geovetenskapliga yrkesområden.

EFG verkar för att främja den geovetenskapliga professionen på såväl europeisk och internationell nivå, bland annat genom att lyfta relevanta frågor mot EU och dess medlemsländer. Genom EFG:s samverkan med geovetenskapliga professionsföreningar såväl inom EU som på andra kontinenter bidrar vi till fri rörlighet på en internationell arbetsmarknad genom ömsesidigt erkännande av certifierade yrkestitlar.

Inom Europa är EurGeol titeln vanligt förekommande och internationellt sett finns ett antal motsvarande certifieringar av yrkeskunniga Geovetare. EurGeol kan tillämpas inom alla geovetenskapliga arbetsområden och kan ge möjlighet till professionell utveckling och karriärsteg. Geosektionen kan ge sina medlemmar råd och visst stöd i ansökningsprocessen. Kontakta oss via LinkedIn eller geosektionen@naturvetarna.se
Kontakta oss via LinkedIn eller geosektionen@naturvetarna.se

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog"

Läs mer om European Federation of Geologists på deras hemsida

 

Vill du vara med och påverka din egen och andra geologers/geovetares framtid?

Geosektionen är alltid i behov av nya idéer och engagerade människor. Ansök om medlemskap redan idag.

Ta sedan gärna kontakt med någon av personerna i styrelsen och berätta vad just du brinner för. Om du hellre vill vara medlem utan att direkt engagera dig i vårt arbete så går det naturligtvis också bra – det viktiga är att du som ser geologi/geovetenskap som din framtida yrkesinriktning är medlem så att Geosektionen som helhet blir en stark röst i branschen.

Är du inte medlem i Naturvetarna? Du kan fortfarande gå med i Geosektionen! 

Medlemsansökan i professionsföreningen Geosektionen för Geovetare som inte är fackligt anslutna eller tillhör ett annat fackförbund.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Geosektionen