Frågor & svar
Om oss

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. För studentmedlemmar är det kostnadsfritt att vara medlem.

 

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar i generellt för geovetares synlighet och tillämpbarhet på och för arbetsmarknaden. Vi vill att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, bland annat genom att tjänster inriktade mot geologer och geovetare finns på till exempel kommuner och länsstyrelser. Vi vill bidra till att gruvindustrin i Sverige fortsätter att vara livskraftig och långsiktigt hållbar. Vi har örat mot marken för att lyssna av vad som sker i samhället och på politisk nivå avseende geologiska frågeställningar. Detta kan gälla allt från förnybar energi till infrastrukturella ställningstaganden.

Vi har några fokuspunkter som vi lägger lite extra krut på och de är:

  • Att kunskaper om geologi och geovetenskaper sprids – redan i skolan.
  • Att geologi- och geovetenskapsutbildningar bättre ska anpassas till arbetsmarknaden.
  • Att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt såväl som internationellt.

Läs mer om Geosektionen här 

 

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut en gång om året och som består av en vinstsumma på 20 000 kr. För att utses ska man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället.

Årets geolog 2021 är Åke Johansson, jourhavande geolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Listan på pristagare för Årets geolog finns publicerade här

 

Geologins dag

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. 

Läs mer om Geologins dag på deras webbplats www.geologinsdag.se

 

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa. EFG erbjuder genom Europageologtiteln (EurGeol) en frivillig certifiering som garanterar en hög nivå av professionell yrkeserfarenhet och relevant utbildning som bla. krävs för vissa arbetsuppgifter inom gruvindustrin.

Inom Europa är EurGeol titeln vanligt förekommande och internationellt sett finns ett antal motsvarande certifieringar av yrkeskunniga Geovetare. EurGeol kan tillämpas inom alla geovetenskapliga arbetsområden och kan ge möjlighet till professionell utveckling och karriärsteg. Geosektionen kan ge sina medlemmar råd och visst stöd i ansökningsprocessen. Kontakta oss via LinkedIn eller geosektionen@naturvetarna.se

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog"

Läs mer om European Federation of Geologists på deras hemsida

 

Vill du vara med och påverka din egen och andra geologers/geovetares framtid?

Geosektionen är alltid i behov av nya idéer och engagerade människor. Ansök om medlemskap redan idag.

Ta sedan gärna kontakt med någon av personerna i styrelsen och berätta vad just du brinner för. Om du hellre vill vara medlem utan att direkt engagera dig i vårt arbete så går det naturligtvis också bra – det viktiga är att du som ser geologi/geovetenskap som din framtida yrkesinriktning är medlem så att Geosektionen som helhet blir en stark röst i branschen.

Medlemsansökan professionsförening

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Geosektionen