Frågor & svar
Om oss

Mette Lindahl Olsson – Det lönar sig att klimatkompensera

 

Vem är Mette Lindahl Olsson?

Mette Lindahl Olsson

 

Hon är enhetschef för naturolyckor och beslutsstödsystem på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har sin hemvist i Karlstad. Hon hade bråda dagar när Hans härjade som värst och svarade bland annat på medias frågor om hur väl rustat Sverige är för naturolyckor.

Hennes cv imponerar med 30 års erfarenhet av arbete med klimatanpassning, samhällsskydd och krisberedskap inom MSB. Mette har också jobbat internationellt med de frågorna. I botten är hon brandingenjör.

 

 

Hur är beredskapen i svenska städer vid extrema skyfall?

Sverige står bättre rustat i dag och håller på att växla upp arbetet med att skydda oss från naturolyckor. Just nu pågår en kartläggning av riskfyllda miljöer, som vid kustnära städer och älvar. Där har man kommit en bra bit på väg, medan det är sämre ställt med beredskapen för skyfall i svenska städer.

När Hans svepte in över landet med stormar och skyfallsliknande regn blev notan dyr för att återställa vägar, tågräls och annan infrastruktur. Skogsbränderna 2014 och 2018 orsakade också skador för miljarder. 

Kommunerna och fastighetsägarna har ett stort ansvar i arbetet med att förebygga skador på byggnader, vatten- och avloppssystem och annat. Det finns pengar att söka från bland annat SMB, berättar Mette Lindahl Olsson, enhetschef för naturolyckor vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det lönar sig att klimatkompensera

En satsad krona på klimatkompenserade åtgärder kan ge olika klimatnytta beroende på vilket projekt man stödjer och vilken standard man följer. Visste du att en satsad krona på klimatkompenserade åtgärder ger mellan sju och tio kronor tillbaka, lyssna på Mette för att få veta mer om klimatkompensation.

 

Lyssna på Mette lindahl Olsson på Spotify

Senast uppdaterad: