Frågor & svar
Råd och stöd

Skola och utbildning, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Skola och utbildning.

Avtalsperiod 2020-2023

Bransch- och löneavtal

Senast uppdaterad: