Frågor & svar
Råd och stöd
Två personer som skakar hand
Foto: Colourbox

Checklista inför nya jobbet

Har du fått ett nytt jobb? Innan du skriver på kontraktet finns det några saker som du och din arbetsgivare ska komma överens om. Dina arbetsvillkor och lön till exempel.

1. Finns kollektivavtal?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Det reglerar alla viktiga frågor som:

 • arbetstid
 • semester
 • sjuklön
 • föräldralön
 • övertidskompensation
 • ledighet
 • uppsägningstider
 • försäkringar
 • pensioner

När du har kollektivavtal kan ditt anställningsavtal hållas kort. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal blir anställningsavtalet desto viktigare.

På denna sida läser du mer om fördelarna med kollektivavtal

På Knegdeg kan du jämföra de pengar du får ut, med respektive utan kollektivavtal.

2. Ditt anställningsavtal

I anställningsavtalet ska det framgå vilken befattning du ska ha, arbetstider, semester, samt din lön och när den betalas ut med mera. Anställningsavtalet är din säkerhet om arbetsgivaren inte skulle leva upp till vad man lovat dig. Därför är det viktigt att avtalet är underskrivet av både arbetsgivaren och dig senast samma dag som du börjar din anställning.

Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, ska arbetsgivaren ha givit dig skriftlig information om alla villkor senast en månad efter att du börjat.

I anställningsavtalet ska också framgå vilket kollektivavtal som gäller. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal blir anställningsavtalet desto viktigare.

Inom staten är det fortfarande vanligt att en arbetstagare inte skriver på ett anställningsavtal och då blir det extra viktigt man är tydlig med vad som egentligen har överenskommits.

Läs mer om vad som bör ingå i anställningsavtalet

3. Anställningsform

Det ska framgå vilken anställningsform du har. Du kan ha en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat eller vara timavlönad. Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är dock att anställningsavtal ska gälla tillsvidare.

Normalt sett kan du inte säga upp dig från en tidsbegränsad anställning. Därför kan det vara bra att komma överens med arbetsgivaren om en uppsägningstid ifall du till exempel har ett vikariat, eller ett sommarjobb. 

Timanställning är ingen lagstadgad anställningsform. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning. Tänk på att om du är timavlönad har du inte rätt till sjukpenning om du till exempel blir sjuk mellan arbetspassen. Du får enbart ersättning för de dagar du kan bevisa att du var inbokad för arbete. Timanställning är alltså ett osäkert sätt att arbeta på i och med att du ofta inte vet när och hur mycket du ska arbeta då den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov.

Läs mer om olika anställningsformer.

4. Din lön

Ett nytt jobb bör alltid ses som en möjlighet att förbättra din lön. Se också till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg första lön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären. Det är din kompetens och ditt ansvar, tillsammans med prestationer, som ska avgöra din lön. Tänk på att det generella lönegapet mellan män och kvinnor börjar redan vid första jobbet och har effekt på livslönen där det inom vissa professioner kan skilja många miljoner under ett helt arbetsliv. För att få en idé om vart du ska ligga i lönenivå kan du ta del av aktuell lönestatistik i Saco lönesök eller genom att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

För dig som ska sommarjobba

Du som sommarjobbar har också rättigheter, som kan variera beroende på vilket avtal som finns på arbetsplatsen. Fråga om det finns kollektivavtal. Här kommer några generella punkter som kan vara bra att tänka på och känna till:

 • Se till att få ett anställningsavtal/bevis för att undvika missförstånd.
 • Du har rätt till erforderlig vila. Huvudregeln är elva timmars vila per dygn och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.
 • Rasten/pauser ingår i arbetstiden och är betald. Riktlinjen är fem minuters rast/paus per timme, som ofta slås ihop till en kvarts paus på förmiddagen och en på eftermiddagen. Om du jobbat minst 5 timmar har du rätt till 30 minuters rast. Lunchrasten, som ska vara minst en halvtimme lång, ingår inte i arbetstiden. Därför har du rätt att lämna arbetsplatsen under lunchen.
 • Senast vid din sista löneutbetalning ska du få ut de semesterdagar du har tjänat in. För de semesterdagar du inte tagit ut får du semesterersättning som utgör 12 procent av lönesumman. Semesterersättningen ska alltså inte vara en del av den lön ni avtalat om utan vara utöver lönen. Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du ska jobba, så beräknas semesterersättning enligt reglerna i kollektivavtalet.
 •  Du har rätt till ett arbetsintyg från din arbetsgivare. Däremot är det upp till arbetsgivaren om du också får ett betyg på din insats.
 • Acceptera inte att jobba svart. 

Sommarjobbet är ofta den första kontakten med arbetslivet, men sommarjobb är inte bara en väg in på arbetsmarknaden. För många studenter är det en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop. Gå därför inte med på skamlön eller att jobba gratis. Det är din prestation som ska avgöra hur mycket du får i lön, även om du är anställd för en kortare period.

5. Rådgivning

Om du vill ha rådgivning kring ditt avtal innan du skriver på eller har andra frågor som rör ditt jobb och lön är du välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

6. Inspirera andra!

Tipsa oss, så kanske det blir om dig vi gör nästa reportage av På nytt jobb som trycks i tidningen Naturvetaren och läggs på webben i syfte att inspirera andra naturvetare mitt i karriären.

För dig som ska sommarjobba

Du som sommarjobbar har vissa rättigheter, som kan variera beroende på vilket avtal som finns på arbetsplatsen.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan ingås skriftligt och muntligt. Tänk dock på att det kan bli svårt att bevisa att en anställning ingåtts om man inte har överenskommelsen i skrift. Se därför till att du har avtalet påskrivet och klart i god tid innan du börjar, eller att överenskommelsen tydligt framgår per mail, sms eller dylikt.

Lön

Sommarjobb är inte bara en väg in på arbetsmarknaden. För många studenter är det en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop. Gå därför inte med på skamlön eller att jobba gratis. Det är din prestation som ska avgöra hur mycket du får i lön, även om du är anställd för en kortare period.

Dygns- och helgvila

Elva timmars vila per dygn och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Rast och paus

Rast är ett uppehåll i arbetet som du inte får betalt för, därför står du heller inte till din arbetsgivares förfogande. Du har alltså rätt att lämna arbetsplatsen, stänga av telefonen och det vill säga du behöver inte vara tillgänglig för din arbetsgivare under din rast.

Utöver rasterna har du även rätt till kortare pauser, som räknas in i arbetstiden. Här har du inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Längden på och omfattningen av pauserna är inte reglerat i lagen, mer än skyldigheten för arbetsgivaren att organisera arbetet, så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om du jobbat minst 5 timmar har du rätt till 30 minuters rast. Lunchrasten, som ska vara minst en halvtimme lång, ingår inte i arbetstiden. Därför har du rätt att lämna arbetsplatsen under lunchen.

Semester

Senast vid din sista löneutbetalning ska du få ut de semesterdagar du har tjänat in. För de semesterdagar du inte tagit ut får du semesterersättning som utgör 12 procent av lönesumman. Semesterersättningen ska alltså inte vara en del av den lön ni avtalat om utan vara utöver lönen. Om du har timlön så får du semesterersättningen direkt på timlönen.

Arbetsintyg

Du som anställd kan kräva att arbetsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och en korrekt beskrivning av de arbetsuppgifter som utförts. Man kan också ställa krav på att intyget innehåller vitsord om utförandet av arbetsuppgifterna, samt anledningen till att anställningen upphörde.

Slutlön

När du slutar så erhåller du en slutlön. Slutlönen består av din inarbetade bruttolön fram till och med den dag då anställningen upphör. Slutlön och semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter det att anställningen upphört och vid utbetalningen dras en engångsskatt som är utifrån hur stor din slutlön är.

Senast uppdaterad: