Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Yttrande till Migrationsverket och samråd med Arbetsförmedlingen

Om du söker arbetstillstånd i Sverige eller ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan Naturvetarna yttra sig om arbetsgivaren i vissa fall.

Yttrande till Migrationsverket

Om du är medborgare i ett land utanför EU krävs i de flesta fall att du har arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

På Migrationsverkets webbplats hittar du information om vilka regler som gäller för att få ett arbetstillstånd och vilka krav som finns på arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU.

Fackförbund har möjlighet att yttra sig om de anställningsvillkor som erbjuds den sökande i ärenden om arbetstillstånd hos Migrationsverket. I yttrandet bedömer fackförbundet om lön, försäkring och övriga villkor som framgår av anställningserbjudandet är sämre än kollektivavtal eller vad som är brukligt för yrket eller branschen.

Naturvetarna lämnar yttrande till Migrationsverket om arbetsgivaren har kollektivavtal och om vi har tillräcklig information om arbetsgivaren. I annat fall avstår Naturvetarna från att yttra sig eftersom vi har för lite information om arbetsgivaren som har lämnat anställningserbjudandet.

Yttrande till Arbetsförmedlingen

Innan en person påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats hos en arbetsgivare ska Arbetsförmedlingen samråda med det aktuella fackförbundet för att säkerställa att lön och villkor motsvarar kollektivavtal inom yrket eller branschen. Samrådet ska ske innan insatsen inleds.

Naturvetarna lämnar yttrande till Arbetsförmedlingen om vi har tillräcklig information om arbetsgivaren.

Mer information

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för mer information om yttrande till Migrationsverket och till Arbetsförmedlingen. 

Senast uppdaterad: