Frågor & svar
Råd och stöd

Kollektivavtal för kommun och region

AkademikerAlliansen träffar avtal som är gemensamma för de flesta akademiker inom kommuner och regioner. Arbetsgivarorganisationerna är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Arbetsgivarförbundet Sobona (Fd PACTA respektive KFS).

Alla avtal med Sobona är prolongerade till 2021-12-31.

 

Huvudöverens-kommelsen (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller löneavtalet och lite kort om vissa allmänna anställningsvillkor. Avtalsperioden gäller från 1 juli 2021 och tills vidare.

HÖK T – Akademikeralliansen

 

Allmänna bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser 2020

Kommentarer och bilagor till Allmänna bestämmelser på SKR:s webbplats

Om kristlägesavtal i Frågor & svar.

Akademikeralliansen om uppdaterat krislägesavtal 

 

Andra viktiga avtal

Fler viktiga kollektivavtal finns här på SKL:s webbplats

 

Kollektivavtalet försäkrar

Det finns ett antal kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Bland annat är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Sammanfattning av de kollektivavtalade försäkringarna.

 

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

Listor och handböcker m.m. finns på här på SKR:s webbplats. 

 

Sobona

Sobona är arbetsgivarorganisation för kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund. Sobona bildades då KFS, Kommunala företagens samorganisation KFS, och Pacta slogs ihop. 

Senast uppdaterad: