Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Avtal kommun och regioner

Kollektivavtal för kommun och region

AkademikerAlliansen träffar avtal som är gemensamma för de flesta akademiker inom kommuner och regioner. Arbetsgivarorganisationerna är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Arbetsgivarförbundet Sobona (Fd PACTA respektive KFS).

Höjd pensionsinsättning kommun/region

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner, eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal, av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.

Klicka här för att läsa mer på Sacos hemsida

 

Huvudöverens-kommelsen (HÖK)

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller löneavtalet och lite kort om vissa allmänna anställningsvillkor. Avtalsperioden gäller från 2022-01-01 och tills vidare.

HÖK T – Akademikeralliansen

 

Allmänna bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser

Kort information om det nya avtalet (2024-04-01)

Kommentarer och bilagor till Allmänna bestämmelser på SKR:s webbplats

Om kristlägesavtal i Frågor & svar

Akademikeralliansen om uppdaterat krislägesavtal 

 

Sobona

Sobona är arbetsgivarorganisation för kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund. Sobona bildades då KFS, Kommunala företagens samorganisation KFS, och Pacta slogs ihop. 

Branschöverkommelser (BÖK)

 

Andra viktiga avtal

Fler viktiga kollektivavtal finns här på SKR:s webbplats

 

Kollektivavtalet försäkrar

Det finns ett antal kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Bland annat är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Information om de kollektivavtalade försäkringarna

 

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

Listor och handböcker m.m. finns på här på SKR:s webbplats. 

 

Äldre avtal

Senast uppdaterad: