Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna inom vården arbetar vid en dataskärm
Colourbox

Life Science sektorn

Life science-sektorn finns företag, universitet och högskolor, myndigheter samt kommuner och regioner som bidrar till att främja människors hälsa. Var fjärde medarbetare på Life Science-bolagen är högutbildade naturvetare. 

Det är en forsknings- och utvecklingsintensiv sektor som domineras av hälso- och sjukvård och läkemedelsbolag, men den blir allt mer tjänstebaserad. Life Science-sektorn består idag av undersektorer såsom vård, läkemedel, bioteknik, medicinteknik och kontraktsforskning.

Gränserna till andra sektorer har samtidigt blivit allt otydligare. Framför allt på grund av att utvecklingen av digitala hälsotjänster tagit fart och att livsmedelssektorn har blivit allt mer innovativ med ambition att utveckla hälsosammare och hållbara livsmedel och därför har tagit ett kliv in i Life Science-sektorn. En stor del av utvecklingen sker i området mellan olika branscher.

Merparten företag inom Life Science-sektorn är små eller medelstora, det vill säga har 0-249 anställda. Enligt SwedenBio uppgår antalet anställda i de svenska life science-bolagen till drygt 1 000 heltidsekvivalenter, därutöver tillkommer konsulttjänster motsvarande ungefär 400 heltidsanställda.

 

Naturvetare inom Life Science

Life Science-sektorn sysselsätter:

 • Drygt 31 000 naturvetare 
 • Två tredjedelar finns inom hälso- och sjukvården
 • En tredjedel är anställda på ett Life Science-bolag

Utöver det tillkommer naturvetenskapligt utbildade som arbetar på myndigheter samt universitet och högskolor med hälsofrågor eller har yrkesexamen som läkare, civilingenjör eller farmacevt. 

Naturvetare inom life science-sektorn är ytterst högutbildade. Närmare hälften av naturvetarna är forskarutbildade.

Det har varit en kraftig nedgång av andelen forskarutbildade inom läkemedelsindustrin (enligt UKÄ), vilket troligen är en effekt av hur forskningen organiseras och hur olika bolag klassificeras, snarare än någon reell minskning av andelen forskarutbildade i Life Science-branschen.

När det gäller utbildningsnivå är den största skillnaden mellan hälso- och sjukvård och Life Science-bolag att treåriga akademiska utbildningar är betydligt vanligare inom vården. Skillnaden kan delvis förklaras av att biomedicinska analytiker och dietister, som har en treårig yrkesexamen, företrädesvis är anställda inom vården.

Vanliga utbildningar inom Life science sektorn

 1. Medicin (endast personer med generell examen ingår)
 2. Biologi, biokemi, toxikologi eller nutrition
 3. Kemi
 4. Biomedicinsk analytiker
 5. IT
 6. Dietist
 7. Fysik
 8. Matematik/statistik
 9. Miljövetenskap
 10. Sjukhusfysik

 

Bli medlem!

 

Senast uppdaterad: