Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss

Delförbundet Skogsakademikerna

Delförbundet Skogsakademikerna samlar medlemmar i Naturvetarna som har en skoglig akademisk utbildning.

Inom delförbundet finns såväl jägmästare, skogsmästare och skogsingenjörer med yrkesexamen, samt personer med en skoglig högskoleexamen. Även andra naturvetare med skogliga arbetsuppgifter är välkomna som medlemmar.

Medlemskap i Delförbundet Skogsakademikerna är gratis. Du kan även vara medlem som skoglig student. 

 

Föreningen arbetar med

Skogsakademikerna arbetar för att marknadsföra och synliggöra skogligt utbildade och deras kompetens och att vara ett nätverk för skogsakademiker. Skogsakademikerna tar tillvara skogligt utbildades intressen inom Naturvetarna.

 

Stipendier

Skogsakademikerna delar ut stipendier ur Stiftelsen Kamratfonden och Stiftelsen von Porats fond. Läs mer om stipendier här.

 

Skogsakademikermärket

Vid ett möte i Genéve 1963 med European Foresty Comission väcktes förslaget om ett europeiskt kårmärke för skogsakademiker. Ett tjugotal länder ställde sig genast positiva. Andra har skaffat märket senare. I dag bärs det av ett stort antal skogsakademiker. Eftersom märket är mycket vackert och dessutom bidrar till att skapa kontakter kollegor emellan både inom landet och internationellt så är märket sedan 1965 en symbol för skogsakademiker i Sverige.

Nyexaminerade skogsakademiker får märket som gåva. Förhoppningen är att märket ska fylla sitt ändamål och skapa bättre kontakter bland skogsakademiker i och utanför Sverige.
Medlemmar i Naturvetarna och delförbundet Skogsakademikerna får köpa extra märken till rabatterat pris. För beställning kontakta profession@naturvetarna.se.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Delförbundet Skogsakademikerna