Frågor & svar
Om oss

Delförbundet Skogsakademikerna

Delförbundet Skogsakademikerna samlar medlemmar i Naturvetarna som har en skoglig akademisk utbildning.

Inom delförbundet finns såväl jägmästare, skogsmästare och skogsingenjörer med yrkesexamen, samt personer med en skoglig högskoleexamen. Även andra naturvetare med skogliga arbetsuppgifter är välkomna som medlemmar. Medlemskap i Delförbundet Skogsakademikerna är gratis och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som skoglig student.

Föreningen arbetar med

Skogsakademikerna arbetar för att marknadsföra och synliggöra skogligt utbildade och deras kompetens och att vara ett nätverk för skogsakademiker. Skogsakademikerna tar tillvara skogligt utbildades intressen inom Naturvetarna.

Stipendier

Skogsakademikerna delar ut stipendier ur Stiftelsen Kamratfonden och Stiftelsen von Porats fond. Läs mer om stipendier här.

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Delförbundet Skogsakademikerna