Frågor & svar
Om oss

Björn Lund – Vulkanen på Island kan få ett utbrott när som helst

 

Vem är Björn Lund?

Björn Lund

Han syns alltid i rutan när det har skett en jordbävning eller ett vulkanutbrott någonstans i världen. Han brinner för att föra ut den geofysiska vetenskapen till en bredare allmänhet.

Som utbildad geofysiker har Björn Lund specialiserat sig på seismologi och är verksam på Uppsala universitet som universitetslektor.

 

 

 

 

Vulkanutbrott på Island - rejäl risk för utbrott i sprickzonen

Man kan ännu inte blåsa faran över i Grindavik, där en vulkan kan få ett utbrott i dag, om några månader eller inte alls. Men det mesta talar för att den magma som finns på djupet och håller en temperatur på runt 1500 grader kommer att strömma upp och ödelägga landskapet.

Turistmagneten, Grindavik

Fiskestaden Grindavik, turistmagneten den blå lagunen och ett geotermiskt kraftverk som förser Island med värme och el är i farozonen. Så inte undra på att hela Island håller andan. Seismologen Björn Lund följer utvecklingen i realtid på sin skärm vid Uppsala universitet.

Han har koll på alla jordskalv som sker över hela jorden, där bland annat Turkiet är särskilt utsatt, då landet ligger i skarven mellan två tektoniska plattor, som rör sig mot varandra. När det sker är i dagsläget omöjligt att veta i förväg. Vulkanutbrott kan däremot förutses att de är på gång, men det är svårare att fastställa tidtabellen. Här tar man hjälp av satelliter, förekomst av gaser, vattnets kemi och annat.

 

 

Lyssna på Björn Lund på Spotify

Senast uppdaterad: