Frågor & svar

Därför ska du vara medlem

Bra lön och villkor på jobbet, trygghet i vardagen och en hållbar karriär. 

Skapa en hållbar arbetsplats

Naturvetarna har tagit fram en hållbarhetsguide, som hjälper dig att driva på den gröna omställningen på din arbetsplats. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Läs mer

Påverka Naturvetarnas framtid

Den 19-20 november har Naturvetarna kongress. Då samlas medlemmar från hela landet och beslutar om vilka frågor förbundet ska driva de kommande tre åren.
Läs mer