Frågor & svar

Därför ska du vara medlem

Bra lön och villkor på jobbet, trygghet i vardagen och en hållbar karriär. 

Diagnostik räddar liv

Arbetsvillkor och lön för labbpersonalen i regionerna inte är konkurrenskraftiga. Under 2021 har vi arbetat aktivt för att påverka politiker och uppmärksamma arbetsgivare på våra medlemmars ohållbara villkor.
Läs mer

Lönestatistik för naturvetare

Håll koll på löneläget och sätt mål inför nästa lönesamtal. Med Saco lönesök kan du som är medlem ta del av Sveriges bästa lönestatistik för naturvetare.
Läs mer