Frågor & svar

Facket för naturvetare

Bra lön och villkor på jobbet, trygghet i vardagen och en hållbar karriär. 

Dags att söka nytt jobb?

Med våra karriärtjänster får du tips och råd om hur du hittar din väg framåt! Boka karriärsamtal, granskning av LinkedIn-profil, cv-coachning eller intervjuträning kostnadsfritt för dig som är medlem.
Läs mer och boka

Ett hållbart arbetsliv för naturvetare

Pandemin har ökat takten mot ett mer flexibelt arbetsliv. Nya tekniska möjligheter och vetenskapliga framsteg förändrar arbetsmarknaden. För att naturvetare ska ha en god arbetsmarknad behöver förutsättningarna och villkoren i arbetslivet utvecklas.
Läs mer

Lediga jobb för naturvetare

Konsult inom området toxikologi- & miljö

Ansök senast

Sakkunnig för Svensk skog & Företag

Ansök senast

Tekniska miljöspecialister för snabbare omställning av industrin

Ansök senast