Frågor & svar

Facket för naturvetare

Bra lön och villkor på jobbet, trygghet i vardagen och en hållbar karriär. 

Svara på löneenkäten

In och svara på årets löneenkät! Svaren från löneenkäten ligger till grund för den service du som medlem får kring naturvetares lön och arbetsmarknad.
Läs mer

Diagnostik räddar liv

En ny rapport från Naturvetarna visar att kompetensbristen är stor inom laboratoriemedicin, liksom att arbetsvillkor och lön i regionerna inte är konkurrenskraftiga. När pandemin slog till blev medarbetarna lidande och övertiden skenade.
Läs mer