Frågor & svar
Om oss

Professionsföreningar

Bygg ditt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer inom ditt yrkes- eller utbildningsområde. Gå med i en av våra professionsföreningar. 

Naturvetarnas professionsföreningar jobbar bland annat med att driva samhällspolitiska frågor, samt att synliggöra och stärka professionens ställning i yrkeslivet. Utveckling av din profession och nätverkande inom ditt område är också delar av verksamheten.

Medlemsansökan för professionsföreningarna hittar du längre ner på denna sida. För att kunna gå med i någon av våra professionsföreningar behöver du vara medlem i Naturvetarna. Ansök om medlemskap i Naturvetarna.

Vill du avsluta ditt medlemskap i en professionsförening, mejla till info@naturvetarna.se

Våra professionsföreningar

Agronomförbundet

Agronomförbundet är en sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Agronomförbundet är ditt kontaktnät inom agronomkåren och arbetar för att marknadsföra agronomer.

Läs mer

Delförbundet Skogsakademikerna

Delförbundet Skogsakademikerna samlar medlemmar i Naturvetarna som har en skoglig akademisk utbildning.

Läs mer

Dietisternas Riksförbund, DRF

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en sammanslutning av dietister inom Naturvetarna med en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng. Dietisterna har en skyddad yrkestitel inom...

Läs mer

Djursjukskötarnas Riksförbund

Djursjukskötarnas Riksförbund verkar bland annat för att sprida kunskap om vår specifika yrkeskompetens, samt att utveckla och fördjupa yrkesrollen.

Läs mer

Djurskyddsinspektörernas Riksförening, DIRF

Djurskyddsinspektörernas Riksförening, DIRF är en förening för personer som arbetar med djurskydd. Föreningen bildades 1999 och är sedan mars 2011 en av professionsföreningarna inom Naturvetarna.

Läs mer

Ekoingenjörernas Riksförbund

Ekoingenjörernas Riksförbund är en partipolitiskt obunden sammanslutning med syfte att stärka ekoingenjörernas ställning i yrkeslivet. Föreningen är en sammanslutning av personer som läser eller...

Läs mer

Gå med i professionsföreningen Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och...

Läs mer

Hälsa och Miljö

Hälsa och Miljö är nätverket för dig som arbetar med naturvård, miljö, livsmedel och hälsoskydd.

Läs mer

Naturbrukslärarförbundet

Naturbrukslärarförbundet organiserar lärare på naturbruksgymnasier över hela landet och bevakar utvecklingen inom de gröna utbildningarna.

Läs mer

Nutritionistföreningen

Nutritionistföreningen är en professionsförening för nutritionister med akademisk utbildning inom näringslära.

Läs mer

Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI

Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI, är en yrkesorganisation för arbetsmiljöinspektörer inom Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöinspektörer genomför inspektioner på arbetsplatser i syfte att...

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostiker

Sveriges Cytodiagnostiker organiserar cytodiagnostiker över hela landet. Vi är en professionsförening inom Naturvetarna och finns till för dig som är cytodiagnostiker som är eller har varit verksam...

Läs mer

Svenska Sjukhusfysikerförbundet

Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, är en professionsförening inom Naturvetarna. SSFF arbetar för att utveckla yrket sjukhusfysiker, bland annat har SSFFs arbete lett fram till att...

Läs mer

Svenska Sjukhuskemistförbundet, SSKF

Svenska Sjukhuskemistförbundet, SSKF, är en ny professionsförening inom Naturvetarna.

Läs mer

Sveriges Sjukhusgenetiker

Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar för att synliggöra landets sjukhusgenetiker och deras kompetens.

Läs mer

Hittar du ingen förening som passar dig?

Våra professionsföreningar drivs av engagerade medlemmar. Om du är intresserad av att starta en professionsförening för ditt yrkes- eller utbildningsområde är du välkommen att kontakta Naturvetarnas professionsservice.

Medlemsansökan professionsförening

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.