Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för dig inom medicin och laboratorievetenskap

Biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, biomedicinare och immunologer är experter på biologiska processer som kan leda till sjukdom. De arbetar ofta i life science-sektorn och i hälso- och sjukvården behövs de inom diagnostiken. Utan deras analyser är det i de allra flesta fall omöjligt att ställa diagnos.

Det finns idag ca 21 000 naturvetare med en generell utbildning inom det medicinska området och 3 500 som har gått det treåriga yrkesprogrammet för att bli biomedicinska analytiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

När det gäller naturvetare med en generell utbildning inom medicin, till exempel biomedicin eller immunologi, är det i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan. Vi bedömer att det kommer fortsätta så de närmaste fem åren.

Efterfrågan på biomedicinska analytiker, bma, kommer att fortsätta att vara hög de närmaste åren. Många arbetsgivare rapporterar att det är svårt att rekrytera erfarna biomedicinska analytiker.

De allra flesta arbetar i life science-sektorn som är under tillväxt i Sverige. Inom hälso- och sjukvården och diagnostiken ökar efterfrågan på naturvetare med laboratoriekompetens. Möjligheterna att arbeta med FoU i Sverige inom life science-området har stor betydelse för framtidsutsikterna.

Några yrken där efterfrågan kan förväntas vara stor de kommande fem åren är biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, regulatory affairs specialist, clinical research associate, projektledare, key account manager, market access manager och medical science liaison.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,9 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

De allra flesta naturvetare med en utbildning inom medicin eller laboratorievetenskap finns inom life science-sektorn. Biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker arbetar främst inom hälso- och sjukvården.

Det finns också en efterfrågan från life science-bolag, privata laboratorier och djursjukvården. Möjlighet finns att arbeta som handläggare och utredare på myndigheter eller att ägna sig åt forskning och undervisning på universitet och högskolor.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Universitet
 • Regioner
 • Astra Zeneca
 • Cepheid
 • Phadia
 • Socialstyrelsen
 • Läkemedelsverket
 • Unilabs
 • Trial Form Support
 • Polismyndigheten

 

Vad gör de på jobbet?

Forskning och laboratoriearbete är vanliga arbetsuppgifter. Projektledning, kvalitetsarbete och handläggning är också vanligt förekommande.

 

De flesta biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, biomedicinare och immunologer arbetar inom life science och hälso- och sjukvården.

Exempel på titlar

 • Biomedicinsk analytiker
 • Laboratorieingenjör
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Cytodiagnostiker
 • Forskningsingenjör
 • Klinisk prövningsledare (Clinical Researcher)
 • Projektledare
 • Handläggare
 • Konsult
 • Biomedicinare

Förklaringar av titlar som blir allt vanligare inom området: 

 • Applikationsspecialist: En avancerad produktspecialist som tillhandahåller fakta och utbildar kunder och medarbetare om en produkt.
 • Cytodiagnostiker: Analyserar cellprov från patienter för att upptäcka sjukliga förändringar.
 • Clinical research associate: Övervakar kliniska prövningar och ser till att de sker i enlighet med befintliga riktlinjer.
 • Key account manager: Säljare med ansvar för en verksamhets mest strategiska kunder.
 • Market access manager: Arbetar med att få ut produkter och tjänster på marknaden.
 • Medical science liaison: Vetenskapliga specialister inom ett kliniskt område, som bygger relationer, utbildar och ger råd till kunder inom hälso- och sjukvården.
 • Regulatory affairs specialist: Arbetar för att en reglerad produkt ska bli godkänd och säkerställer att en verksamhet följer befintlig reglering.

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Biomedicin

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. Sök exempelvis på biomedicinsk analytiker, biomedicin eller molekylärbiologi. För att minska ner träffarna sök endast på program. Utbildningar till biomedicinska analytiker hittar du bäst genom att begränsa sökningen till biomedicinsk analytikerexamen.

Hur länge studerar man?

Biomedicinska analytikerutbildningen leder efter tre års studier fram till en yrkesexamen och legitimation för att arbeta i hälso- och sjukvården. En del fortsätter efter examen på en magister- eller masterutbildning. Det förekommer också att biomedicinska analytiker fortsätter på en forskarutbildning.

För att arbeta som cytodiagnostiker och bli expert på att detektera cellförändringar som kan leda till cancer krävs en magisterutbildning.

Vad kan de?

 • Laboratorievetenskapliga metoder
 • Alla moment i kedjan från provtagning till analys.
 • Arbeta noggrant och systematiskt.
 • Agera vetenskapligt och ta till sig ny kunskap.
 • Kemi, biologi och medicin.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: