Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Händer laborerar
Foto: Colourbox

Jobb för dig inom medicin och laboratorievetenskap

Biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, biomedicinare och immunologer är experter på biologiska processer som kan leda till sjukdom. De arbetar ofta i life science-sektorn och i hälso- och sjukvården behövs de inom diagnostiken. Utan deras analyser är det i de allra flesta fall omöjligt att ställa diagnos.

Det finns idag ca 21 000 naturvetare med en generell utbildning inom det medicinska området och 3 500 som har gått det treåriga yrkesprogrammet för att bli biomedicinska analytiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

De allra flesta naturvetare med en utbildning inom medicin eller laboratorievetenskap finns inom life science-sektorn. Biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker arbetar främst inom hälso- och sjukvården. De arbetar även inom livsmedelssektorn, miljösektorn och digitala sektorn

Det finns också en efterfrågan från life science-bolag, privata laboratorier och djursjukvården. Möjlighet finns att arbeta som handläggare och utredare på myndigheter eller att ägna sig åt forskning och undervisning på universitet och högskolor.

Exempel på arbetsgivare

 • Universitet
 • Regioner
 • Astra Zeneca
 • Cepheid
 • Phadia
 • Socialstyrelsen
 • Läkemedelsverket
 • Unilabs
 • Folkhälsomyndigheten
 • Polismyndigheten

 

Vad gör de på jobbet?

Forskning och laboratoriearbete är vanliga arbetsuppgifter. Projektledning, kvalitetsarbete och handläggning är också vanligt förekommande.

 

De flesta biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, biomedicinare och immunologer arbetar inom life science och hälso- och sjukvården.

Exempel på titlar

 • Biomedicinsk analytiker
 • Laboratorieingenjör
 • Forskare (Scientist/Researcher)
 • Cytodiagnostiker
 • Forskningsingenjör
 • Klinisk prövningsledare (Clinical Researcher)
 • Projektledare
 • Handläggare
 • Konsult
 • Biomedicinare

Förklaringar av titlar som blir allt vanligare inom området: 

 • Applikationsspecialist: En avancerad produktspecialist som tillhandahåller fakta och utbildar kunder och medarbetare om en produkt.
 • Cytodiagnostiker: Analyserar cellprov från patienter för att upptäcka sjukliga förändringar.
 • Clinical research associate: Övervakar kliniska prövningar och ser till att de sker i enlighet med befintliga riktlinjer.
 • Key account manager: Säljare med ansvar för en verksamhets mest strategiska kunder.
 • Market access manager: Arbetar med att få ut produkter och tjänster på marknaden.
 • Medical science liaison: Vetenskapliga specialister inom ett kliniskt område, som bygger relationer, utbildar och ger råd till kunder inom hälso- och sjukvården.
 • Regulatory affairs specialist: Arbetar för att en reglerad produkt ska bli godkänd och säkerställer att en verksamhet följer befintlig reglering.

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

När det gäller naturvetare med en generell utbildning inom medicin, till exempel biomedicin eller immunologi, är det i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan. Vi bedömer att det kommer fortsätta så de närmaste fem åren.

Efterfrågan på biomedicinska analytiker, BMA, kommer att fortsätta att vara hög de närmaste åren. Enligt Trender & Prognoser, 2020, kommer det att vara den hälso- och sjukvårdsprofession som det kommer att bli störst brist på 2035 om inga åtgärder vidtas.

Möjligheterna att arbeta med FoU i Sverige inom life science har stor betydelse för framtidsutsikterna.

Några yrken där efterfrågan kan förväntas vara stor de kommande fem åren är biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, regulatory affairs specialist, clinical research associate, projektledare, key account manager, market access manager och medical science liaison.

Årsskiftet 2021/22 fick 1,9 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: