Frågor & svar
Om oss
Agronomförbundet

Agronomförbundet

Agronomförbundet är en sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Agronomförbundet är ditt kontaktnät inom agronomkåren och arbetar för att marknadsföra agronomer.

Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. Medlemskap i Agronomförbundet kostar 20 kr per månad. Som student är medlemskapet gratis.

Agronomförbundet ger även ut tidningen Agronomen. Tidningen är gratis för medlemmar i både Naturvetarna och Agronomförbundet.

 

Föreningen arbetar med:

Förutom marknadsföring och kontaktnätsbyggande arbetar Agronomförbundet med utbildningsfrågor genom att vara en remissinstans för frågor rörande agronomutbildningen samt genom att föra diskussioner med SLU.

Agronomförbundet arbetar för att synliggöra agronomerna och deras kompetens. Som medlem i Agronomförbundet får du tidningen Agronomen (4 nr/år) samt Matrikeln Sveriges Agronomer (utkommer vart fjärde år).

Agronomförbundet delar ut priset Årets agronom, Sven Johan Perssons miljöstipendium och stipendier ur Axel Adlers fond. Agronomförbundet arrangerar även Agronomdagen.

 

Axel Adlers fond

Stipendium kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller till projekt som är av gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. 

Stipendium kan endast sökas av medlemmar i Naturvetarna. Läs mer på Agronomförbundet.

Ansökan skall vara Agronomförbundet tillhanda senast den 31 oktober. Skicka ansökan till: ordf@agronomforbundet.se

 

Agronomuppropet

Målet med Agronomuppropet är att öka kunskapen i samhället om agronom som yrke. Genom detta vill vi sprida information, få agronomer att mötas och framför allt få många agronomer att göra något litet för att öka vetskapen om agronomyrket. 

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Agronomförbundet