Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss

Agronomerna

Vi vill stärka varumärket agronom och synliggöra agronomernas unika kompetens som har en stor betydelse för samhället. Vi vill bidra till ett ökat samarbetet mellan agronomer genom att nätverk mellan agronomer utvecklas under studietiden och genom yrkeslivet. Vi ser gärna att fler studenter tar ut agronomexamen och vi vill bidra till att agronomer kan vidareutveckla sin kompetens kontinuerligt.

Agronomerna representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. Medlemskap i Agronomerna kostar 25 kr per månad. Som student är medlemskapet gratis.

  • Varje år delar Agronomerna ut den ärofyllda titeln Årets agronom. Något som gjort i snart 30 års tid.
  • Agronomerna ger ut tidningen Agronomen fyra gånger per år, som är gratis för medlemmar.
  • Under hösten delas stipendier ut till medlemmar ur Axel Adlers fond.
  • Medlemmar kan söka stipendium ur peppfonden för att genomföra medlemsaktiviteter som stärker nätverk och gemenskap
  • Agronomerna deltar på Ultuna näringslivsdag för att träffa studenter och informera om kommande yrkesliv och vilka möjligheter som agronomer har.
  • Agronomerna representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa.

 

 

Axel Adlers fond

Stipendium kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller till projekt som är av gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. 

Stipendium kan endast sökas av medlemmar i Naturvetarna. Läs mer på Agronomerna.

Ansökan skall vara Agronomerna tillhanda senast den 31 oktober. Skicka ansökan till: ordf@agronomerna.se

 

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Agronomerna