Frågor & svar
Råd och stöd
En hand rör en digital skärm
Foto: Colourbox

Jobb inom matematik och IT

Matematiker, statistiker och IT-akademiker jobbar med att genomföra digitaliseringen av samhället. De arbetar inom alla slags verksamheter och gör dataanalyser, prognoser, optimerar processer samt utvecklar och underhåller IT-applikationer och IT-system. 

Det finns ca 6 200 matematiker/statistiker och 39 500 IT-akademiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

De flesta matematiker, statistiker och IT-akademiker finns inom näringslivet och arbetar på IT-företag, teknikföretag samt på banker och försäkringsbolag. Alla verksamheter som är beroende av avancerade program och IT-system behöver kompetensen. Många arbetar inom IT, tillverkning, försäkring, finans och hälsa. Myndigheter som exempelvis SCB och Försvaret är andra arbetsgivare.

Matematiker, statistiker och IT-utbildade arbetar inom de fem vanligaste sektorerna för naturvetare; digitala sektorn, life science-sektorn, livsmedelssektorn, miljösektorn och skogssektorn

Exempel på arbetsgivare

 • Arbetsförmedlingen
 • Ericsson
 • Astra Zeneca
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Pensionsmyndigheten
 • Axis Communications
 • AFA Sjukförsäkring
 • Volvo
 • Regioner
 • Universitet
 • Länsförsäkringar

 

Vad gör de på jobbet?

Matematiker och statistiker arbetar med optimering, IT eller statistik. De gör bland annat prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar och marknads- och riskanalyser.

IT-akademiker arbetar ofta med att utveckla appar, spel, databaser, webbapplikationer och system. De analyserar vilka behov som finns, tar fram lösningar, designar, programmerar, testar och utbildar användare.

De flesta matematiker, statistiker och IT-akademikers arbetar med IT och teknik. 

Exempel på titlar

 • Statistiker
 • Systemutvecklare
 • Aktuarie
 • Biostatistiker
 • Programmerare
 • Analytiker
 • IT-arkitekt
 • Mjukvaruutvecklare
 • Data scientist
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den pågående digitaliseringen gör att den digitala sektorn växer starkt. Digitala tjänster är idag en del av i stort sett alla verksamheter, vilket innebär att yrkesverksamma med IT som specialitet finns och behövs överallt.

Utvecklingen på IT-området har förbättrat möjligheterna att beskriva och modellera verkligheten. Det driver på efterfrågan på matematisk kompetens för att ta fram algoritmer och att omvandla data till kunskap.

De kompetenser som efterfrågas allra mest är programmering och projektledning. Samtidigt som behovet är starkast växande inom data science och spelutveckling. Det är framför allt högskoleutbildade som sektorn efterfrågar.

Yrkesroller som kommer att öka mest är mjukvaru-/systemutvecklare, projektledare, data scientists, digitala ledare/IT-chefer, verksamhetsutvecklare, utbildare, användarbarhets-/UX-experter, det vill säga experter på användarupplevelser och IT-/informationssäkerhetsexperter.

Vid årsskiftet 2021/22 fick 1,6 procent av Naturvetarnas medlemmar inom IT och matematik ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: