Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för matematiker och IT

Matematiker, statistiker och IT-akademiker jobbar med att genomföra digitaliseringen av samhället. De arbetar inom alla slags verksamheter och gör dataanalyser, prognoser, optimerar processer samt utvecklar och underhåller IT-applikationer och IT-system. 

Det finns ca 6 200 matematiker/statistiker och 39 500 IT-akademiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är en mycket god arbetsmarknad för matematiker, statistiker och IT-akademiker och löneläget är högt. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att hålla i sig.

Den pågående digitaliseringen gör att den digitala sektorn växer starkt. Digitala tjänster är idag en del av i stort sett alla verksamheter, vilket innebär att yrkesverksamma med IT som specialitet finns och behövs överallt. IT&Telekomföretagen varnar för att det 2024 kommer att saknas 70 000 personer med digital kompetens.

Utvecklingen på IT-området har förbättrat möjligheterna att beskriva och modellera verkligheten. Det driver på efterfrågan på matematisk kompetens för att ta fram algoritmer och att omvandla data till kunskap.

De kompetenser som efterfrågas allra mest är programmering och projektledning. Samtidigt som behovet är starkast växande inom data science och spelutveckling. Det är framför allt högskoleutbildade som sektorn efterfrågar.

Yrkesroller som kommer att öka mest är mjukvaru-/systemutvecklare, projektledare, data scientists, digitala ledare/IT-chefer, verksamhetsutvecklare, utbildare, användarbarhets-/UX-experter, det vill säga experter på användarupplevelser och IT-/informationssäkerhetsexperter.

Vid årsskiftet 2020/21 fick 1,7% av Naturvetarnas medlemmar inom IT och matematik ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

De flesta matematiker, statistiker och IT-akademiker finns inom näringslivet och arbetar på IT-företag, teknikföretag samt på banker och försäkringsbolag. Alla verksamheter som är beroende av avancerade program och IT-system behöver kompetensen. Många arbetar inom IT, tillverkning, försäkring, finans och hälsa. Myndigheter som exempelvis SCB och Försvaret är andra arbetsgivare.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Folksam
 • Ericsson
 • Astra Zeneca
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Pensionsmyndigheten
 • Axis Communications
 • AFA Sjukförsäkring
 • Volvo
 • Regioner
 • Universitet

 

Vad gör de på jobbet?

Matematiker och statistiker arbetar med optimering, IT eller statistik. De gör bland annat prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar och marknads- och riskanalyser.

IT-akademiker arbetar ofta med att utveckla appar, spel, databaser, webbapplikationer och system. De analyserar vilka behov som finns, tar fram lösningar, designar, programmerar, testar och utbildar användare.

De flesta matematiker, statistiker och IT-akademikers arbetar med IT och teknik. 

Exempel på titlar

 • Statistiker
 • Systemutvecklare
 • Aktuarie
 • Biostatistiker
 • Programmerare
 • Analytiker
 • IT-arkitekt
 • Mjukvaruutvecklare
 • Data scientist
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Data- och systemvetenskap
 • Matematik
 • Statistik

Det finns ett mycket stort antal akademiska utbildningar som leder fram till ett arbete inom IT. Inom det matematiska området finns utbildning inom matematik och statistik.

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. Om du vill minska ner antalet träffar så begränsa sökningen genom att välja endast program och kandidatexamen.

Akademiker inom IT har vanligen en treårig utbildning och tagit ut kandidatexamen (55%). Närmare 9 procent är forskarutbildade.
Matematiker och statistiker har vanligen en magister- eller masterexamen dvs. har en 4-5-årig akademisk utbildning (39%). Närmare 35 procent är forskarutbildade.

Vad kan naturvetare inom matematik och IT?

 • Strukturera, analysera och lösa problem matematiskt.
 • Modellera processer och fenomen.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla matematiska eller statistiska metoder.
 • Använda it för att lösa problem.
 • Programmera och utveckla IT-lösningar.
 • Underhålla och kvalitetssäkra datasystem och -program.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: