Frågor & svar
Råd och stöd

Svensk Scenkonst

Svensk scenkonst är arbetsgivar- och branschorganisation för företag och organisationer inom scenkultur, såsom teatrar och orkestrar.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Allmänna anställningsavtal

Löneavtal

Senast uppdaterad: