Frågor & svar
Om oss
Ett mikroskop

Villkor inom akademin

Att arbeta inom högskolan ska vara förknippat med stark ställning, hög status och goda villkor. Naturvetarna anser att det är en självklarhet att den som jobbar på ett universitet eller en högskola ska ha samma trygghet som den som arbetar på övriga arbetsmarknaden.

Så här tycker Naturvetarna:

  • Samma anställningsregler ska gälla på universitet och högskolor som på övriga arbetsmarknaden.
  • Tjänster i akademin ska utlysas öppet och tillsättning ske utifrån tydliga och på förhand uppsatta kriterier. En mångfald av sökanden och erfarenheter ska uppmuntras.
  • Det måste vara möjligt att röra sig mellan akademi och andra verksamheter samt att kombinera olika typer av anställningar.
Senast uppdaterad: