Frågor & svar
Om oss
Forskare tittar i mikroskop

Villkor inom akademin

Att arbeta inom högskolan ska vara förknippat med stark ställning, hög status och goda villkor. Naturvetarna anser att det är en självklarhet att den som jobbar på ett universitet eller en högskola ska ha samma trygghet som den som arbetar på övriga arbetsmarknaden.

För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft behöver vi fler som utbildar sig och forskar inom naturvetenskapliga discipliner. Det ställer krav på att vi har högkvalitativa utbildningar, från det att elever möts av de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan, till utbildning och forskning i toppklass på våra lärosäten.

 

Så här tycker Naturvetarna:

  • Samma anställningsregler ska gälla på universitet och högskolor som på övriga arbetsmarknaden.
  • Tjänster i akademin ska utlysas öppet och tillsättning ske utifrån tydliga och på förhand uppsatta kriterier. En mångfald av sökanden och erfarenheter ska uppmuntras.
  • Det måste vara möjligt att röra sig mellan akademi och andra verksamheter samt att kombinera olika typer av anställningar.

 

Så här arbetar Naturvetarna med frågan:

  • Vi för dialog med näringsliv, lärosäten och politiker om vad som krävs för att Sverige ska ha en naturvetenskaplig forskning i världsklass.
  • Vi identifierar möjligheter att sammanföra olika aktörer som kan skapa en gynnsam atmosfär för utländska forskare i Sverige. Läs mer här.
Senast uppdaterad: