Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss

Förbundsstyrelse

Här kan du läsa om Naturvetarnas förbundsstyrelse. Styrelsen valdes på kongressen den 20 november 2021. 

 

Patriq Fagerstedt

Förbundsordförande, ordförande i ersättningskommittén

Invald: 2012.

Titel: Forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

Utbildning: Medicine doktor, Karolinska Institutet.

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Naturvetarnas studentråd, Saco-S, och som ordförande för Sacoföreningen på Karolinska Institutet.

E-post: patriq.fagerstedt@naturvetarna.se

Patriq Fagerstedt är kemist/mikrobiolog och arbetar som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, där han är programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens. Han var tidigare forskare och lärare på Karolinska Institutet och har även arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca. På fritiden gillar han att bygga och renovera hus.   

Patriq Fagerstedt har varit ledamot i Naturvetarnas styrelse sedan 2012 och har ett långt fackligt engagemang bakom sig, bland annat i Naturvetarnas studentråd, Saco-S, och som ordförande för Sacoföreningen på Karolinska Institutet. Som tidigare lokalfacklig representant har han ett brett perspektiv på vad våra medlemmar och förtroendevalda vill ha för stöd och service och har kontakt med många sektorer där naturvetare jobbar.

Som ordförande i Naturvetarnas styrelse anser Patriq Fagerstedt att man har två viktiga ledarroller, att leda styrelsearbetet men även att ha en representativ roll utåt mot medlemmar och andra organisationer, men även att vara ett ansikte utåt i förbundets viktiga frågor. Som ledare tycker han att det är viktigt att skapa en öppen miljö och god stämning där alla känner sig delaktiga och får använda sina kompetenser i styrelsearbetet. 

Patriq Fagerstedt tycker också det är viktigt att styrelsen har en bra kontakt och förankring mot förbundets medlemmar och studenter för att kunna jobba långsiktigt och utveckla Naturvetarnas strategi och verksamhet.  

 Patriq Fagerstedt vill att Naturvetarna utvecklas för att kunna möta nya behov hos medlemmarna som uppstår när arbetsliv och villkor förändras genom digitalisering, distansarbete och nya anställningsformer och ge mer resurser till de förtroendevalda. Om tre år vill Patriq Fagerstedt att förbundet fortsätter att stödja naturvetenskap i allmänhet i samhället, bygga vidare på vår framgångsrika kommunikation och påverkansarbete mot våra viktiga målgrupper och arbeta för ett hållbart arbetsliv och livslångt lärande.   

Ewa Lavett 

Ledamot

Invald: 2018.

Titel: Konsult/Marinekolog.

Utbildning: MSc Biology med inriktning på Marin Systemekologi.  

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Ordförande för VRBK - Vattenrådet för Bohuskusten.

LinkedInprofil

Ewa Lavett bor i Hindås mellan Göteborg och Borås och valdes in i styrelsen för tre år sedan. Hon har en masterexamen i biologi med inriktning marin och jobbar som frilanserande marinekolog. Hon är även vice ordförande i Vattenrådet för Bohuskusten. När hon inte är på arbetet eller har styrelseuppdrag agerar hon dykinstruktör.  

Ewa Lavetts hjärtefrågor är det hållbara arbetslivet, att naturvetare ska kunna fortbildas, utvecklas och trivas genom hela arbetslivet. Arbetsmiljö och psykosocial hälsa är också viktigt.

Kommande år hoppas Ewa Lavett att Naturvetarna närmar sig 40 000 medlemmar, att synligheten för förbundets medlemsnära frågor och kampanjer ökar hos såväl medlemmar som andra personer. Naturvetarna fortsätter att vara en bärande röst för våra viktiga frågor bland annat inom Saco-federationen, och att förbundet kommit längre med det fackliga internationella arbetet i EU och i Norden.   

Latifa-lindberg-200px.jpg

Latifa Lindberg 

Ledamot

Invald: 2021.

Titel: Legitimerad dietist.

Utbildning: Magisterutbildning dietistprogrammet.

Latifa Lindberg blev medlem hos Naturvetarna som student under tidigt 90-tal och intresserar sig för naturvetenskapligt arbete som skapar stöd till professioner och bygger hållbara människor och ett hållbart samhälle. Hon har en magisterutbildning från dietistprogrammet och är nu verksam på Karolinska Institutet som legitimerad dietist. Hennes stora fritidssyssla sedan två decennier är yoga som hon även lär ut till andra. 

Hon har i en chefsroll suttit med i tre olika ledningsgrupper både nationellt och internationellt. Latifa Lindberg vill vara med och bygga hälsosamma organisationer och människor. Hon tycker att företag behöver en tydlig idé inbyggd i sin värdegrund för att vilja skapa en hälsosam arbetsplats där alla anställda kan prestera, utvecklas och trivas. 

Latifa Lindberg beskriver sig som positiv, kreativ och ödmjuk. Hon vågar säga som det är och är värdegrundsstyrd och målfokuserad.   

Kommande år vill hon att Naturvetarna ska ha fått större genomslag i sina hjärtefrågor och att man ska associera förbundet med hållbarhet och hälsa.  

Barnabas Kolumban 

Ledamot, ledamot i ersättningskommittén 

Invald: 2018.

Titel: Biomedical Scientist på Region Skåne.

Utbildning: Master of Science i Molekylärbiologi, Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science.

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Ledamot i styrelsen för Naturvetarna Region Skåne, representant för Naturvetarna i Akademikeralliansen.

LinkedInprofil

Barnabas Kolumban arbetar som biomedicinsk analytiker på Transplantationslaboratoriet i Lund. Han har en masterutbildning i molekylärbiologi och en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Han berättar att han har jobbat lokalt och centralt med att förbättra villkor, arbetsmiljö och avtalen för förbundets medlemmar i snart tio år. Lokalt har han suttit i Naturvetarnas och Sacos styrelse, och på central nivå representerat förbundet i representantskapet inom Akademikeralliansen. Som person beskriver han sig som ödmjuk, lyhörd och driven. 

Barnabas Kolumban vill att Naturvetarna fortsätter att förbättra villkoren för sina medlemmar.  

anna_ebbesson-200px.jpg

Anna Ebbesson

Ledamot

Invald: 2021.

Titel: Avdelningschef.

Utbildning: Kemiingenjör med inriktning analytisk kemi och miljö-och hälsoskyddsinspektör.

Anna Ebbesson är en nyfiken naturvetare med stort engagemang för goda förutsättningar i arbetslivet. Senaste 15 åren har hon arbetat i Alingsås kommun inom olika befattningar, senast kommer hon från Vård-och omsorgsförvaltningen där hon var avdelningschef, men har nyligen börjat jobba som enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg. Hon är utbildad kemiingenjör med inriktning analytisk kemi och miljö-och hälsoskyddsinspektör. Fritiden spenderar hon gärna med familjen eller ute i naturen då friluftsliv är ett stort intresse.   

Anna Ebbesson har jobbat både privat och kommunalt, är van vid styrelse- och fackligt arbete. Hon är sedan 2015 förtroendevald representant för Naturvetarna i AkademikerAlliansen.  

Anna tycker det viktigt att alla i ett team kompletterar varandra, så för att representera alla förbundets medlemmar krävs det olika kompetenser i styrelsen. För att passa in i den kompotten beskriver hon sig som en målinriktad initiativtagare inom föreningslivet.  

sonny-la-200px.jpg

Sonny La

Ledamot

Invald: 2021.

Titel: Legitimerad chefsfysiker.

Utbildning: Sjukhusfysiker.

Sonny La har gått sjukhusfysikerutbildningen i Lund och jobbar som legitimerad chefsfysiker i Blekinge. Han är även kontaktperson mot Strålsäkerhetsmyndigheten. På fritiden gillar han att röra på sig, och mer specifikt, att dansa argentinsk tango, som han undervisar i tillsammans med sin sambo.  

Sonny La var fackligt aktiv på sin tidigare arbetsplats och har även erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättföreningar och inom idrottsklubbar.

Han tror att kompetensen han fått som fysiker kan vara en stor tillgång i styrelsen. Dels för att fysiker är analytiska och vågar ifrågasätta innan beslut fattas, dels för att han vill vara en röst för medlemmar med utsatta yrken.  

Sonny La vill att Naturvetarna ska synas och höras mer. Han tycker att i och med pandemin så har Naturvetarna en stor möjlighet att visa att förbundet förknippas med aktuella frågor.  

Irene Kamnert

Ledamot

Invald år: 2018.

Titel: Avdelningschef, Forskningschef.

Utbildning: Fil Dr Genetik - Molekylär Genetik.

LinkedInprofil

Irene Kamnert bor i Lund och jobbar som forskningschef på Hushållningssällskapet. Hon har studerat molekylärgenetik vid Lunds universitet. Vid sidan av arbetet tar hon gärna en promenad i naturen med sällskap eller kopplar av i trädgården.

För att Naturvetarna ska fortsätta förbättras gäller det att styrelsen är lyhörd och stöttar medlemmarna, menar Irene Kamnert. Hon har tidigare varit lokalt fackligt aktiv, även utomlands bland annat i USA och Tyskland och brinner för samarbetet mellan akademin och näringslivet.   

Irene Kamnert vill att Naturvetarna ska uppfattas som ett modernt och flexibelt fackförbund som vet vart arbetsmarknaden är på väg. Vi ska lära oss av pandemin och fortsätta använda digitala arbetssätt.  

Mats Linde

Ledamot, ledamot i ersättningskommittén

Invald: 2009.

Titel: Intendent.

Utbildning: Agronomi doktor.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Har erfarenhet av ideellt engagemang från olika organisationer. 

Mats Linde har sedan tio år tillbaka administrerat miljörelaterade frågor vid Mark-Vatten-Miljöcentrum. Han har en agronomexamen med inriktning mark-växt och en doktorsexamen i Markvetenskap från Sveriges lantbruksuniversitet. Vid sidan om arbetet gillar han djur och natur i form av orientering, jakt och skidåkning. 

I styrelsearbete anser Mats Linde att det är viktigt att man ser till medlemmarnas bästa. För att bidra vill han tillföra klokskap, rationellt tänkande och lösningar, tillsammans med andra.  Om tre år ska Naturvetarna ha fler medlemmar, starkt gå ut med information om förbundets arbete och ge plats åt grupper som vill göra sin röst hörd.

Melica-Cliffoord-200px.jpg

Melica Cliffoord

Ledamot

Invald: 2018.

Titel: Miljöspecialist.

Utbildning: Fil. Mag.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Har erfarenhet av ideellt engagemang från olika organisationer.

LinkedIn-profil

Melica Cliffoord arbetar på Sjöfartsverket som projektledare och miljöspecialist i infrastrukturprojekt och har en magisterexamen i miljövetenskap. Privat så är hon mamma till två barn och har förståelse för de utmaningar som ligger i att kombinera arbetsliv och karriär med föräldraskap.   

Med tidigare erfarenheter från olika arbetsgivare, bland annat inom myndighetsvärlden, både på kommunal, regional och nationell nivå vill hon bidra till styrelsearbetet.   Hon är van vid att leda projekt och sitter ogärna i baksätet och åker med i fel riktning.  

Melica Cliffoord uppskattar kollegor i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter och ser att mångfald och jämställdhet ger ett mervärde.  Nu vill hon att Naturvetarna ska fortsätta att utveckla leverans av bra service och trygghet till sina medlemmar.

Pär-Olof Stål

Ledamot

Invald: 2015.

Titel: Departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Utbildning: Biolog.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Tidigare uppdrag som personalföreträdare i myndighetsstyrelse. Uppdrag som förordnad expert i statliga utredningar. Ett antal lokala förtroendeuppdrag med ansvar för jakt, fiske och enskilda vägar. 

Pär Olof-Stål är utbildad biolog och arbetar som opolitisk tjänsteman vid Näringsdepartementet på Regeringskansliet, där det ingår att vara sakkunnig inom svensk och internationell skogs- och naturvårdspolitik. Han tillbringar gärna sin lediga tid åt jakt, fiske och att plocka svamp i hemtrakterna i Hälsingland.   

Pär-Olof Stål har tidigare ägnat sig åt myndighetsarbete som facklig förtroenderepresentant och personalchef. Nu vill han jobba mot att Naturvetarna får en mer bärkraftig ekonomi, en vassare medlemsnytta och att uppfattas som ett ännu mer attraktivt fackförbund.

colin_student.jpg

Colin Andersson

Studentrepresentant

Invald: 2021.

Utbildning: Kandidatexamen i geovetenskap.

Colin Andersson är 22 år och satt i Naturvetarnas studentråd 2020-2021. 2018 flyttade han från Malmköping till Uppsala för att studera kandidatprogrammet geovetenskap, och tog examen i somras. Nu läser han masterprogrammet i naturgeografi vid Uppsala universitet. I framtiden vill han arbeta som geotekniker och kanske doktorera i ämnet. 

På sin fritid ägnar han mycket tid åt geocashing, en aktivitet som på många sätt liknar orientering, fast med hjälp av en gps i mobilen.  

Colin Andersson sitter i två styrelser på universitetet, centrum för miljö och utvecklingsstudier samt naturvetenskapliga utbildningsnämnden. Colin Andersson ser sig kunna bidra till styrelsearbetet genom att vara idérik och har en förmåga att se helhetsperspektiv kring problem eller konflikter. 

Han tycker det är viktigt att beslut som tas hos Naturvetarna även gynnar studenterna, så övergången från studier till arbetsliv blir så smidig som möjligt.

 

Senast uppdaterad: