Frågor & svar
Om oss

Förbundsstyrelse

Här kan du läsa om Naturvetarnas förbundsstyrelse. Styrelsen valdes på kongressen 2018. 

 

Erik Petré

Förbundsordförande, ordförande i ersättningskommittén

Invald: 2018.

Titel: Tidigare VD på företag inom skogsbruket.

Akademisk titel: Jägmästare.

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Sekreterare i Sveriges Häradsallmänningsförbund. Delägare och aktiv i familjeföretaget Petré Consulting AB. Expert i utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Telefon: 070-524 43 33

E-post: erik.petre@naturvetarna.se

Följ Erik Petré på Twitter

Ewa Lavett 

1:a vice ordförande

Ledamot

Invald: 2018.

Titel: Konsult/Marinekolog.

Akademisk titel: MSc Biology med inriktning på Marin Systemekologi.  

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Ordförande för VRBK - Vattenrådet för Bohuskusten.

LinkedInprofil

 

Kerstin Andersson

2:a vice ordförande

Invald år: 2015.

Titel: Sourcing Analyst.

Akademisk titel: Fil. Dr. I biokemi.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Har erfarenhet av ideellt engagemang från olika organisationer. 

Barnabas Kolumban 

Ledamot, ledamot i ersättningskommittén 

Invald: 2018.

Titel: Biomedical Scientist på Region Skåne.

Akademisk titel: Master of Science i Molekylärbiologi, Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science.

Övriga lednings- och styrelseuppdrag: Ledamot i styrelsen för Naturvetarna Region Skåne, representant för Naturvetarna i Akademikeralliansen.

LinkedInprofil

Elin Olofsson

Ledamot (föräldraledig från sommaren 2021)

Invald år: 2018.

Titel: Avdelningschef för verksamhetsutveckling, SCA Skog AB.

Akademisk titel: Jägmästare.

Övriga lednings/styrelseuppdrag: Initiativtagare till och vice ordförande i Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och ickebinära i Skogsbranschen (NYKS).

Felicia Heiligers

Studentrepresentant

Invald: 2018.

Titel: Miljöinspektör.

Akademisk titel: Masterexamen i Miljöplanering och Hållbar Stadsutveckling.

Linkedinprofil

Irene Kamnert

Ledamot

Invald år: 2018

Titel: Avdelningschef, Forskningschef

Akademisk titel: Fil Dr Genetik - Molekylär Genetik

LinkedInprofil

Mats Linde

Ledamot, ledamot i ersättningskommittén

Invald: 2009.

Titel: Intendent.

Akademisk titel: Agronomi doktor.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Har erfarenhet av ideellt engagemang från olika organisationer. 

Melica Cliffoord

Ledamot

Invald: 2018.

Titel: Miljöspecialist.

Akademisk titel: Fil. Mag.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Har erfarenhet av ideellt engagemang från olika organisationer. 

LinkedInprofil

Patriq Fagerstedt

Ledamot

Invald: 2012

Titel: Forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

Akademisk titel: Medicine doktor, Karolinska Institutet  

Pär-Olof Stål

Invald: 2015.

Titel: Departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Akademisk titel: Biolog.

Övriga ledings- och styrelseuppdrag: Tidigare uppdrag som personalföreträdare i myndighetsstyrelse. Uppdrag som förordnad expert i statliga utredningar. Ett antal lokala förtroendeuppdrag med ansvar för jakt, fiske och enskilda vägar. 

 

 

Senast uppdaterad: