Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Stapel av trästockar
Foto: Colourbox

Jobb för skogsvetare

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare är experter på att förvalta skog och ta tillvara på dess ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värde. De finns främst på företag inom skogsbranschen, men även på universitet, högskolor och myndigheter.

De drygt 3 600 personer med en akademisk skoglig utbildning på den svenska arbetsmarknaden finns framför allt i skogssektorn.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

Skogsakademiker arbetar främst inom skogssektorn, exempelvis på skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. Myndigheter, SLU samt kommuner och församlingar som äger skog är andra arbetsgivare.

Det är vanligt att skogliga utbildade är egenföretagare (28 procent). En effekt av att en stor andel av de som läser skogliga utbildningar också är markägare.

 

Exempel på arbetsgivare

 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Länsstyrelser
 • Sveaskog
 • Holmen Skog
 • SCA Skog
 • Skogforsk
 • Skogsägarna Mellanskog
 • Norra Skogsägarna
 • Stora Enso Skog

 

Vad gör de på jobbet?

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare jobbar med verksamhetsledning, handläggning, produktion och inköp inom skogssektorn. 

De flesta jägmästare, skogsvetare och skogsmästare arbetar med skog, inklusive trä- och pappersindustrin.

Exempel på titlar

 • Skogskonsulent
 • Virkesinköpare/-köpare
 • Skogsinspektör
 • Handläggare
 • Projektledare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Skogsförvaltare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Specialist/Expert
 • Chef

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för både nyexaminerade och yrkeserfarna jägmästare, skogsvetare samt skogsmästare är idag i balans.

De närmaste åren är det troligt att efterfrågan kommer att öka. Det beror främst på stora pensionsavgångar. I Arbetskraftsbarometern rapporterar 6 av 10 arbetsgivare att det är svårt att rekrytera skogligt utbildade akademiker.

Skogsnäringen har en ambitiös forskningsagenda, till exempel omställningen mot en fossilfri, biobaserad och cirkulär ekonomi. Trä har blivit en allt viktigare råvara, som idag används betydligt bredare än tidigare för att exempelvis bygga flerfamiljshus i trä, för att ta fram kemikalier eller nya material.

Satsningen på FoU och omställningen av samhället att skogssektorn innebär att allt fler forskarutbildade efterfrågas. Allt fler naturvetare med kompetens inom exempelvis IT, kemi eller biologi kommer sannolikt att arbeta i skogssektorn framöver.

Årsskiftet 2021/22 fick 1.1 procent av Naturvetarnas medlemmar ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är betydligt färre än året innan då arbetslösheten var 2 procent.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: