Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Utveckling och Tjänster, Almega Tjänsteförbunden

Avtalet innebar en hopslagning av två tidigare skilda branschområden: Almega Tjänsteförbunden-Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service respektive Almega Tjänsteförbunden-Tjänsteföretag. Rymdaktiebolaget, Svensk Bilprovning och Sveriges Provnings & Forskningsinstitut med flera är anslutna företag.

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-03-31

Tjänstemannaavtal Allmänna villkor

Löneavtalet

 

Senast uppdaterad: