Frågor & svar
Om oss

# 81 Maria Granberg – Därför måste tjockoljan bort från stränder och havsvikar

 

Vem är Maria Granberg?

Maria Granberg

När det sker oljeutsläpp här hemma eller på andraplatser i världen är det Maria Granberg som media vänder sig till. På Svenska Miljöinstitutet, IVL, forskar hon om miljögifter i havet. Då en stor del av dessa har sin källa från oljeutsläpp har det blivit hennes expertområde.

 

 

 

 

Därför måste tjockoljan bort från stränder och havsvikar

Alla har vi förfasats över oljeutsläppet i Blekinge skärgård efter att Marco Polo gått grund två gånger i Pukaviken. Fåglar svarta av kletig olja som också har fastnat på stränderna, är de synliga effekterna av oljeutsläppet.

Under ytan påverkas alla organismer direkt av det täcke som lägger sig botten. Ålgräset som är en barnkammare för många arter slås ut, liksom andra miljöer där bland annat sillen lägger sin rom.

De långsiktiga effekterna av de miljögifter som har läckt ut är också ett hot mot de känsliga ekologiska systemen i havet. Det handlar både om tungmetaller och aromatiska kolväten som kan förorena större områden, enligt Maria Granberg, forskare på Svenska Miljöinstitutet, IVL.

På sikt finns det ändå hopp om att oljeutsläppens tid är förbi. Nu kommer eldrift på bred front, liksom andra tekniker som drar nytta av vinden är på frammarsch.

 

Lyssna på Maria Granberg på Spotify

Senast uppdaterad: