Frågor & svar
Om oss

Dietisternas Riksförbund, DRF

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en sammanslutning av dietister inom Naturvetarna med en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng. Dietisterna har en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvård. Sedan 2006 är dietister en legitimerad yrkesgrupp.

Det kostar 60 kr per månad för yrkesverksamma att vara med i DRF. För studenter kostar det 60 kr per år. Förutsättningen för medlemskap i DRF är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem om du studerar till dietist.

DRF ger ut två digitala nyhetsbrev i månaden, varannan gång med mer generell information och varannan med mer intern information från styrelsen, sektioner, arbetsgrupper med flera. DRF's kommunikation utåt och med medlemmarna är under omarbetning och tidningen Dietistaktuellt är pausad. Alla tidigare nummer av Dietistaktuellt finns tillgängliga i pdf-format på dietistaktuellt.com. På Dietistaktuellts hemsida finns också information om vart man ska vända sig om man har frågor.

DRF är medlem i den europeiska dietistorganisationen ESPEN, European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) samt SWESPEN.

Föreningen arbetar med

DRF verkar för att utveckla yrkesrollen dietist och att synliggöra dietister. DRF initierar och stödjer utvecklings- och forskningsprojekt inom nutritionsområdet samt deltar aktivt i samhällsdebatten.

 DRF verkar även som en remissinstans. Inom DRF finns:

  • Lokalföreningar
  • Referensgrupper
  • Vetenskapligt råd
  • Arbetsgrupp för etik
  • Redaktionellt råd
  • Nätverk för kommundietister

Medlemsansökan professionsförening

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Dietisternas Riksförbund