Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för djurutbildade

Djursjukskötare, husdjursagronomer, hippologer, biologer med inriktning på etologi/zoologi, samt akademiskt utbildade inom djurskydd och djurskyddsinspektörer, jobbar ofta på länsstyrelser, privata djursjukhus och stall. 

Det finns drygt 1 900 djursjukskötare med legitimation på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är stor konkurrens om de flesta arbeten som kräver djurkompetens. Enda undantaget är utbildningar till djursjukskötare och veterinär.

Djursjukskötare är eftertraktade inom djursjukvården och det är liten konkurrens om jobben. Jordbruksverket och branschen har vid flera tillfällen understrukit att det råder brist på legitimerade djursjukskötare. Antalet utbildningsplatser är få för att täcka efterfrågan. Bristen kommer troligen att fortsätta även på längre sikt.

Prognosen kan påverkas av alla de undantag som gjorts kring vem som får göra vad inom djursjukvården sedan legitimationen för djursjukskötare infördes. Vi kan redan se att lönerna går ner, vilket kan vara en effekt av att konkurrensen om djursjukskötare har avtagit. En annan osäkerhetsfaktor är branschen, som är under omställning med ägarbyten och fusioner.

För övriga professioner, såsom djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer är det stor konkurrens om jobben. Orsaken är framför allt att så många vill utbilda sig och arbeta med djur. Situationen kommer troligen att fortsätta de kommande åren.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

Naturvetare med djurkompetens arbetar framförallt på länsstyrelserna, djurkliniker, djursjukhus och distriktsveterinärstationer.

Andra arbetsgivare är Jordbruksverket, större gårdar med uppfödning av köttdjur, livsmedelsföretag, djurparker, konsultföretag, branschorganisationer, ideella organisationer, fodertillverkare, läkemedelsföretag, försäkringsbolag och naturbruksgymnasier.

Vanliga sektorer där de arbetar

 

Exempel på arbetsgivare 

 • Länsstyrelser
 • SLU
 • Evidensia
 • Anicura
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Växa Sverige
 • Delaval International
 • Lantmännen

 

Vad gör de på jobbet?

Naturvetare inriktade på etologi och djurskydd arbetar ofta med handläggning, tillsyn, utbildning och forskning.

Djursjukskötare arbetar kliniskt med att vårda och rehabilitera sjuka och skadade djur. De bedömer djurs hälsotillstånd och kommunicerar med djurägare om lämplig skötsel. Kort och gott är de djursjukvårdens sjuksköterskor.

 

De flesta djursjukskötare, djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer arbetar med djur eller lantbruk.

Vanliga titlar som naturvetare med djurkompetens kan ha

 • Djursjukskötare
 • Djurskyddsinspektör/Handläggare
 • Veterinär
 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Produktionsrådgivare
 • Naturbrukslärare
 • Projektledare

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar

 • Djursjukskötare
 • Husdjursagronom
 • Biologi med inriktning etologi
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på djur på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen alternativt djursjukskötarexamen.

Hur länge studerar man?

Djursjukskötarutbildningen är 3-årig, liksom utbildningen till hipplog. Husdjursagronomprogrammet är däremot 5-årigt. Ungefär 50 procent av de yrkesverksamma naturvetarna inom området har studerat i 3 år och drygt 30 procent har en forskarutbildning.

Vad kan djursjukskötare?

 • Analysera djurs hälsotillstånd, samt se till att de mår så bra som möjligt.
 • Kommunicera med djurägare och andra aktörer inom djursjukvården.
 • Utbilda djurägare när det gäller vård, efterbehandling och rehabilitering.
 • Utföra vissa vaccinationer och intravenösa injektioner inklusive sätta permanentkanyl.
 • Provtagning och enklarare laboratorieanalyser.
 • Föra journal, skriva intyg i enlighet med gällande lagkrav och utföra sårbehandling på eget ansvar.
 • Agera i enlighet med djurskydds- och smittskyddslagen.
 • För att arbeta som djursjukskötare krävs legitimation och många av deras arbetsuppgifter får endast utföras av legitimerad personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Vad kan djurskyddsinspektörer?

 • Arbeta systematiskt med djurskyddsfrågor.
 • Kommunicera kring djurskydd och regelverk.
 • Ge förslag som förbättrar djurskyddet.
 • Kontrollera att djurägare följer djurskyddslagstiftningen.
 • Ta ansvar för och utveckla verksamheten.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: