Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna som tar hand om en hund
Foto: Colourbox

Jobb för djurutbildade

Djursjukskötare, husdjursagronomer, hippologer, biologer med inriktning på etologi/zoologi, samt akademiskt utbildade inom djurskydd och djurskyddsinspektörer, jobbar ofta på länsstyrelser, privata djursjukhus och stall. 

Det finns drygt 1 900 djursjukskötare med legitimation på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

Naturvetare med djurkompetens arbetar framförallt på länsstyrelserna, djurkliniker, djursjukhus och distriktsveterinärstationer.

Andra arbetsgivare är Jordbruksverket, större gårdar med uppfödning av köttdjur, livsmedelsföretag, djurparker, konsultföretag, branschorganisationer, ideella organisationer, fodertillverkare, läkemedelsföretag, försäkringsbolag och naturbruksgymnasier. Många naturvetare med djurkompetens arbetar inom livsmedelssektorn

Exempel på arbetsgivare 

 • Länsstyrelser
 • SLU
 • Evidensia
 • Anicura
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Växa Sverige
 • Delaval International
 • Lantmännen

 

Vad gör de på jobbet?

Naturvetare inriktade på etologi och djurskydd arbetar ofta med handläggning, tillsyn, utbildning och forskning.

Djursjukskötare arbetar kliniskt med att vårda och rehabilitera sjuka och skadade djur. De bedömer djurs hälsotillstånd och kommunicerar med djurägare om lämplig skötsel. Kort och gott är de djursjukvårdens sjuksköterskor.

De flesta djursjukskötare, djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer arbetar med djur eller lantbruk.

Vanliga titlar som naturvetare med djurkompetens kan ha

 • Djursjukskötare
 • Djurskyddsinspektör/Handläggare
 • Veterinär
 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Lärare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Produktionsrådgivare
 • Naturbrukslärare
 • Projektledare

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är stor konkurrens om de flesta arbeten som kräver djurkompetens, såsom djurskyddsinspektörer, hippologer och etologer. Enda undantaget är utbildningar till djursjukskötare och veterinär.

Djursjukskötare är eftertraktade inom djursjukvården och det är liten konkurrens om jobben. Jordbruksverket och branschen har vid flera tillfällen understrukit att det råder brist på legitimerade djursjukskötare. Antalet utbildningsplatser är få för att täcka efterfrågan. Bristen kommer troligen att fortsätta även på längre sikt.

Prognosen kan påverkas av alla de undantag som gjorts kring vem som får göra vad inom djursjukvården sedan legitimationen för djursjukskötare infördes. Vi kan redan se att lönerna går ner, vilket kan vara en effekt av att konkurrensen om djursjukskötare har avtagit.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: