Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Arbetsrättsliga lagar

För att det fackliga arbetet på arbetsplatsen ska fungera finns ett antal lagar som reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller förtroendevalda och arbetsgivare. Dessa kan vara bra för dig som är förtorendevald att ha koll på. 

Det arbetsrättsliga ramverket består av tre nivåer:

  • Lagar.
  • Kollektivavtal, som utvidgar och förbättrar det som är lagstadgat. Även anställda på en arbetsplats med kollektivavtal som inte är fackligt anslutna, lyder under detta.
  • Det individuella anställningsavtalet.

För att veta vad som gäller i en särskild situation, börja alltid med att titta vad som står i det individuella anställningsavtalet, gå sedan vidare till kollektivavtal och sist till lagen.

Här nedan hittar du de vanligaste arbetsrättsliga lagarna som du som förtroendevald bör ha koll på. 

 

Senast uppdaterad: