Frågor & svar
Råd och stöd

Digitala sektorn

Den digitala sektorn utgörs av IT- och telekomföretag och andra verksamheter med fokus på digitalisering. Det är en sektor med stark tillväxt och som efterfrågar högskoleutbildade i allt högre utsträckning. Programmerare, projektledare och data scientist är roller på stark frammarsch.

Den digital sektorn sysselsätter totalt 216 000 personer, varav störst andel finns inom programvaror och IT-tjänster, telekommunikation, återförsäljning och service, samt hårdvarutillverkning.

Den pågående digitaliseringen gör att den digitala sektorn växer starkt. Digitala tjänster är idag en del av i stort sett alla verksamheter, vilket innebär att yrkesverksamma med IT som specialitet finns och behövs överallt.

IT&Telekomföretagen varnar för att det 2024 kommer att saknas 70 000 personer med digital kompetens. Eftersom digitala tjänster är en viktig del av Sveriges export kan kompetensbristen komma att hämma Sveriges tillväxt. IT-intensiva sektorer stod för 6 av 10 av de jobb som skapades i Sverige under perioden 2010-2016.

De kompetenser som efterfrågas allra mest är programmering och projektledning. Samtidigt som behovet är starkaste växande inom data science. Det är framför allt högskoleutbildade som sektorn efterfrågar.

 

Naturvetare inom digitala sektorn

Den digitala sektorn sysselsätter:

 • totalt 216 000 personer
 • 16 560 naturvetare
 • 932 finns inom tillverkning
 • 852 inom telekom
 • 14 776 inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet.

Till detta kommer alla de naturvetare som ägnar sina dagar åt digitala
frågor inom offentlig sektor eller i andra branscher.

De flesta i sektorn har en tre- eller fyraårig akademisk utbildning och det är färre forskarutbildade jämfört med hur det ser ut inom andra sektorer för målgruppen.

Det flesta naturvetare i sektorn är unga och endast 12 procent är över 55 år. Sektorn är mansdominerad, hela 75 procent av naturvetarna är män. Närmare 70 procent är bosatta i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

 

Vanliga utbildningar inom digitala sektorn

 1. Systemvetenskap och programvaruteknik
 2. Data- och systemvetenskap
 3. Datavetenskap och datalogi
 4. Matematik och statistik
 5. Fysik
 6. Biologi, kemi och medicin

 

Bli medlem!

 

Senast uppdaterad: