Frågor & svar
Råd och stöd
Man kollar på datorn

Lönestatistik för naturvetare

Håll koll på löneläget och sätt mål inför nästa lönesamtal. Med Saco lönesök kan du som är medlem ta del av Sveriges bästa lönestatistik för naturvetare. 

Lönestatistiken ger dig koll på löneläget inom ditt utbildnings- eller arbetsområde. Men framförallt kan det användas för att se din potentiella löneutveckling och vilka val du kan göra i karriären för att nå dit du vill.

Med Naturvetarnas lönestatistik i Saco Lönesök kan du jämföra löner inom olika områden för att få en bild av möjliga karriärmöjligheter. Du kan bland annat se lönestatitik utifrån: 

  • utbildningsområden
  • branscher
  • befattningar 

Statistiken visar en lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar och arbetsmarknadssektorer. 

Logga in till Saco Lönesök för medlemmar

Naturvetarnas lönestatistik baseras på vår årliga löneenkät. Aktuella siffror är från löneåret 2023.

Som förtroendevald kan du se statistik tre år tillbaka, för naturvetare och andra akademiker. De har även tillgång till fler urval så som kommun, samt tjänstebenämning och yrkesspecialitet för utbildning och forskning inom statlig sektor.

I Saco Lönesök finns även lönestatistik för chefer som är gemensam för akademiker inom Sacos förbund. Läs mer om chefslönestatistiken. 

Är du inte redan medlem? Bli det nu för att ta del av lönestatistiken!

Bli medlem nu!

 

Tips på hur du kollar lönestatistik

När du kollar lönestatistik, tänk på att:

  • Lönestatistiken anger lönespannet. Stirra dig inte blind på medianlönen – kanske vill du sikta mot nittionde percentilen, eller högre? Ta då reda på vad som krävs i form av ansvar och prestationer för att komma dit.
  • Lönestatistiken är inget argument i sig. Använd den för att sätta mål i ditt nästa lönesamtal och mer långsiktigt. Argumenten för lönen du vill ha ska baseras på ditt ansvar, din kompetens och dina prestationer.
  • Lönestatistiken är inget facit – den anger endast vad andra hade i lön när de lämnade uppgifterna. Använd statistiken som vägledning om i vilket lönespann du bör ligga.
  • Gör många urval och jämför löner i olika branscher, arbetsuppgifter och befattningar för att se din potentiella löneutveckling och dina karriärmöjligheter.

Vill du ha hjälp att tolka statistiken? Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för ett samtal om vilken lön du ska begära för ett visst jobb.

SACO_LoneSok_300px.jpg