Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss

Naturvetare pusselbit i den gröna omställningen

En hållbar omställning har gynnsamma effekter på den framtida arbetsmarknaden för en majoritet av medlemmarna. Många medlemmar har också stor kunskap och är drivande i denna omställning, varför detta är en viktig fokusfråga för Naturvetarna. 

Under kongressperioden 2022-2024 kommer vi lyfta fram den strategiskt viktiga kompetensen som naturvetare besitter och verka för att fler naturvetare får ta plats på strategiska positioner i samhället för att bidra till en grön omställning.

Vi vill se fler strategiska miljö-, klimat- och hållbarhetssatsningar där våra medlemmar kan spela en avgörande roll i samhället.

 

Guide för en hållbar arbetsplats

Naturvetarna har tagit fram en guide för en hållbar arbetsplats, som hjälper dig att driva på den gröna omställningen på din arbetsplats. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

 

Så arbetar Naturvetarna med frågan: 

  • Under 2022 för vi samtal med arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor kring stratgiskt hållbarhetsarbete och vilken typ av kompetens som efterfrågas i detta arbete. 
  • Vi kommer lyfta fram goda exempel på arbetsplatser och naturvetare där man kommit långt med det strategiska hållbarhetsarbetet.
  • Vi arbetar med att främja ett lokalt hållbarhetsarbete, bland annat genom att förse förtroendevalda med underlag i dessa frågor. 
Senast uppdaterad: