Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna jobbar framför datorn sent på kvällen
Foto: Colourbox

Övertid

Det finns ingen lag som ger dig rätt till ersättning om du arbetar övertid. Men om din arbetsgivare har kollektivavtal så kan det finnas regler om  övertidsersättning där.

Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att rätten till övertidsersättning skrivs in i ditt anställningsavtal. Det kan också finnas en företagspolicy med regler om övertidsersättning.

Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. I många kollektivavtal anges att arbetet ska vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand för att övertidsersättning ska utgå.

Övertid kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet). Övertidskompensationens storlek kan variera i olika kollektivavtal, företagspolicies och anställningsavtal.

 

Avtala bort din övertidsersättning?

Det går att avtala bort rätten till övertidsersättning. Då är det viktigt att det sker på villkor som gynnar både dig som är anställd och arbetsgivaren. Att avtala bort övertid är främst aktuellt för chefer och anställda som har stora möjligheter att själva påverka förläggningen av sin arbetstid.

Om du avtalar bort rätten till övertidsersättning, är det fortfarande meningen att du ska arbeta normal arbetstid. Övertid ska bara komma i fråga om något oförutsett händer i verksamheten. Om verksamheten kräver att medarbetarna regelbundet måste arbeta övertid är det något som är fel i organisationen, som arbetsgivaren behöver rätta till.

Villkoren för att avtala bort övertidsersättning och vilka uppsägningstider som gäller för avtalet regleras i ditt kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal regleras villkoren i ditt anställningsavtal eller i företagspolicy.

Om du ska avtala bort din övertidsersättning, tänk på att:

  • Göra en noggrann beräkning av hur mycket övertid du jobbar.
  • Räkna ut hur mycket övertiden är värd i pengar. Som du ser i tabellen nedan är den ofta värd mer än man tror.
  • Om man förhandlar bort övertidsersättningen brukar man få tre eller fem extra semesterdagar och/eller högre lön, enligt kollektivavtalet.
  • Försök att få kompensationstid timme för timme, det vill säga en timmes övertid kompenseras med en timmes ledighet.
  • Se till att få särskild ersättning, i tid och/eller pengar, för arbete under helger.
  • Var noga med att avtalet kan sägas upp eller omförhandlas. Skriv in revisionstidpunkter om det inte finns i kollektivavtalet.
  • Börja med en tidsbegränsad överenskommelse under till exempel ett år för att kunna omförhandla villkoren om övertidens omfattning skulle förändras.

 

Regler för övertid

Om du avtalar bort din övertidsersättning gäller fortfarande Arbetstidslagens regler för hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år, om inget annat anges i ditt kollektivavtal.

Så här mycket övertid får man arbeta enligt arbetstidslagen:

  • När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).
  • Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra övertid).
  • Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

 

Senast uppdaterad: