Frågor & svar
Råd och stöd
Person sitter framför datorn i mörkret
Foto: Colourbox

Övertid

Det går att avtala bort rätten till övertidsersättning. Då är det viktigt att det sker på villkor som gynnar både dig som är anställd och arbetsgivaren. Att avtala bort övertid är främst aktuellt för chefer och anställda som har stora möjligheter att själva påverka förläggningen av sin arbetstid.

Villkoren för att avtala bort övertidsersättning och vilka uppsägningstider som gäller för avtalet regleras i ditt kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal regleras villkoren i ditt anställningsavtal eller i företagspolicy. Om du avtalar bort din övertidsersättning gäller fortfarande Arbetstidslagens regler för hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år, om inget annat anges i ditt kollektivavtal.

Avtala bort din övertidsersättning?

Om du ska avtala bort din övertidsersättning är det bra att tänka på att:

  • Göra en noggrann beräkning av hur mycket övertid du jobbar.
  • Räkna ut hur mycket övertiden är värd i pengar. Som du ser i tabellen nedan är den ofta värd mer än man tror.
  • Om man förhandlar bort övertidsersättningen brukar man få tre eller fem extra semesterdagar och/eller högre lön, enligt kollektivavtalet.
  • Försök att få kompensationstid timme för timme, det vill säga en timmes övertid kompenseras med en timmes ledighet.
  • Se till att få särskild ersättning, i tid och/eller pengar, för arbete under helger.
  • Var noga med att avtalet kan sägas upp eller omförhandlas. Skriv in revisionstidpunkter om det inte finns i kollektivavtalet.
  • Börja med en tidsbegränsad överenskommelse under till exempel ett år för att kunna omförhandla villkoren om övertidens omfattning skulle förändras.

Så mycket är ditt övertidsarbete värt

 Så här har vi räknat:

Hänsyn har tagits till en extra semestervecka (reduktion med 27 övertidstimmar och med semestertillägg för fem dagar; 0,8 procent av månadslönen x 5 dagar).

Beräkningen bygger på att 75 procent av övertiden är okvalificerad och 25 procent är kvalificerad (arbete efter kl 20.00 på vardagar och arbete på helt arbetsfria dagar).

Senast uppdaterad: