Frågor & svar
Råd och stöd

Rekrytera nya medlemmar

Genom att rekrytera nya medlemmar bidrar du till att öka Naturvetarna eller Sacoförbundens inflytande. Här finns en verktygslåda med allt du behöver för att rekrytera på din arbetsplats. 

Ju fler medlemmar vi är i fackförbunden, desto större möjlighet har vi att påverka villkoren på arbetsplatsen. Medlemsrekrytering är därför en av de viktigaste uppgifterna för förtroendevalda.

Rekrytering innebär både att vårda relationen med befintliga medlemmar genom att exempelvis informera om vad föreningen eller du som förtroendevald gör för medlemmarna på arbetsplatsen, men självklart också att värva nya medlemmar. 

Alla kan hjälpa till att rekrytera fler medlemmar, men det kan vara klokt att utse en eller flera ansvariga i den lokala föreningen.

 

Verktygslåda för rekrytering

 

Kvinna tittar ut över havet

Filmer om hur naturvetare arbetar för en hållbar framtid

Använd våra filmer om hur naturvetare arbetar för en hållbar framtid när du ska ha medlems- eller rekryteringsträffar. 

Anna Wåhlin, polarforskare

Rassmuss Andersson, PhD, forskar om batterier

Mikael Gilbertson, teknikagronom

Senast uppdaterad: