Frågor & svar
Råd och stöd

Rekrytera

Genom att rekrytera och engagera medlemmar bidrar du till att öka Naturvetarna eller Sacoförbundens inflytande. Det är också ett sätt att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.

Ju fler medlemmar vi är i fackförbunden, desto större möjlighet har vi att påverka villkoren på arbetsplatsen. Medlemsrekrytering är därför en av de viktigaste uppgifterna för förtroendevalda.

Rekrytering innebär både att vårda relationen med befintliga medlemmar genom att exempelvis informera om vad föreningen eller du som förtroendevald gör för medlemmarna på arbetsplatsen, men självklart också att värva nya medlemmar. 

Alla kan hjälpa till att rekrytera fler medlemmar, men det kan vara klokt att utse en eller flera ansvariga i den lokala föreningen.

 

Rekrytera till Naturvetarna eller andra förbund?

Inom kommun och regioner rekryterar du till Naturvetarna, förutom i vissa fall då det finns en akademikerförening, då rekryterar du till alla Saco-förbund inklusive Naturvetarna beroende på deras utbildning. 
Inom privat och statlig sektor rekryterar du medlemmar till alla Saco-förbund, inklusive Naturvetarna, beroende på deras utbildning. 

Mer information för respektive sektor finns längre ned på sidan.

 

Tips för rekrytering

Hitta nya potentiella medlemmar

  • Ta reda på vilka som är potentiella medlemmar i föreningen. Från personalavdelningen kan du få information om nyanställda naturvetare och andra akademiker.
  • Hälsa alla nyanställda välkomna till arbetsplatsen och berätta om din roll och föreningens verksamhet.
  • Våga fråga kollegor vilket förbund de tillhör i dag och om de vill bli medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Sacoförbund beroende på inom vilken sektor du arbetar inom. 

Informera 

  • Förklara att alla får del av de förmåner som finns i kollektivavtalet. Den som är med i facket bidrar till att villkoren i kollektivavtalen finns kvar. Kollektivavtalen innehåller många förmåner som de annars inte skulle ha rätt till, och ger möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Därför är kollektivavtal värda att vårda och det fackliga medlemskapet värdefullt.  
  • Berätta om vad föreningen arbetar med lokalt, till exempel lokala kollektivavtal eller löneprocessen.
  • Beställ informations- och rekryteringsbroschyrer för att dela ut till nyanställda och kollegor som inte ännu är medlemmar. Beroende på vilken sektor du arbetar inom är det viktigt att veta om du ska rekrytera till Naturvetarna elelr alla Saco-förbund. 
  • Berätta om fördelarna med att vara medlem. Utgå från dig själv. Vad var viktigt för dig? Läs mer om argument för medlemskap i Naturvetarna här. 

Synliggör föreningens arbete

  • Dina medlemmar bör känna till vad ni gör för dem. Se till att det finns information om lokalföreningen och ert arbete på intranätet, i personalhandboken eller i personaltidningen. Ange tydliga kontaktuppgifter och uppmuntra till att ta kontakt.
  • Vårda kontakterna med dina medlemmar och mejla löpande ut information om det lokala fackliga arbetet. Synliggör verksamheten på till exempel anslagstavla, informationsbord och genom att affischera.
  • Försök att träffa medlemmarna personligen så ofta du kan. Bjud in till regelbundna medlemsmöten eller workshops med olika teman. Ansök om bidrag från arbetsgivaren eller Naturvetarna för att kunna bjuda på fika eller lunch på årsmöte. Stäm av med medlemmarna om vad de skulle vilja ta upp.

 

Informations- och rekryteringsmaterial

 

Senast uppdaterad: