Frågor & svar
Råd och stöd

Hållbar karriär

Som naturvetare finns det obegränsade möjligheter att utvecklas och byta inriktning i ditt arbetsliv. Vi har verktygen som hjälper dig att hitta en karriär som just du trivs med.

För att du ska ha ett hållbart arbetsliv är det också viktigt att du har en hållbar karriär. Med det menar vi att du ska:

  • Ha en karriär som du trivs med och där dina individuella kompetenser kommer till sin rätt.
  • Ha tillgång till din fulla kompetens och möjlighet till kompetensutveckling för att kunna möta framtidens krav och utmaningar i arbetslivet.
  • Må bra och ha hållbar balans mellan arbete och privatliv.

Naturvetarna ger dig som är medlem stöd i din individuella kompetens- och karriärutveckling och verktyg för att uppnå en mer hållbar balans i din vardag.

 

Vad vill du i din karriär?

Naturvetare har ofta breda karriärmöjligheter. Vad som är "rätt" karriärväg för dig kan bara du själv avgöra.

För att hitta en karriär som du trivs med behöver du fundera igenom vad du är bra på, vad du tycker är roligt och stimulerande, och hur din kompetens kan användas. Ta också reda på vilka drivkrafter du har och vad som är viktigt för dig i yrkeslivet. Att ha rätt kompetens på rätt plats gagnar både individen, arbetsgivaren och samhället.

Gör din karriärplan

Börja med att fundera på vad du vill och vilka insatser och aktiviteter du behöver göra för att nå dit. Det kan handla om allt från seminarier och kompetensutveckling till att se över dina nätverk. Sätt upp mål för framtiden, både långsiktiga och kortsiktiga mål. Hur ser ditt drömjobb ut? Vad vill du med ditt arbete? Vad vill du göra om ett år, tre år och fem år?

Gör en egen karriärplan för att sammanställa dina tankar och värderingar kring vart du vill i ditt arbete. 

Kom ihåg att du har värdefulla kompetenser både som naturvetare och individ. De innefattar både den kunskap och de färdigheter och erfarenheter som du skaffat dig hittills, liksom dina personliga styrkor och drivkrafter. Inventera din kompetens med jämna mellanrum och fundera på hur du får användning av den i din nuvarande sysselsättning, eller hur du skulle vilja använda den i ett framtida arbete.

Genom individuell karriärrådgivning kan vi stötta dig i att utveckla din karriär i den riktning du önskar utifrån dina individuella kompetenser, intressen och förutsättningar.

 

Kompetensutveckling

För att hålla din kompetens aktuell och relevant är det viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Det är en nyckel till att hålla sig anställningsbar på framtidens arbetsmarknad. Kompetensutveckling kan ske i olika former, till exempel genom kurser, utbyte av kunskap och erfarenheter med kollegor, eller utökat ansvar och att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Du som individ har själv de bästa förutsättningarna att veta i vilken riktning just du behöver utvecklas och ta eget ansvar för detta. Kompetensutveckling kan hjälpa dig att nå nya mål i din karriär. Om du vill utvecklas i din roll och anta nya utmaningar så ger det också många fördelar för din arbetsgivare. Ta därför själv initiativ till att prata med din arbetsgivare om vilken kompetensutveckling du ser att du behöver och hur det kan bidra till er verksamhet.

Vi som fackförbund arbetar för att skapa villkor på arbetsmarknaden som underlättar och främjar kontinuerlig kompetensutveckling. På de arbetsplatser som har kollektivavtal är kompetensutveckling en självklar del av anställningsförmånerna. Kolla med din arbetsgivare eller fackliga förening vad som gäller på din arbetsplats.

 

Personlig hållbarhet

För att må bra och hålla ett helt arbetsliv behöver vi ta hand om oss själva. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Men för att vara långsiktigt hållbar krävs balans mellan arbete och privatliv, mellan krav och resurser på och utanför jobbet, samt mellan stress och återhämtning i din vardag. Du behöver göra medvetna val och prioriteringar på jobbet, hemma och på din egen tid för en hållbar balans. 

Att arbeta med din personliga hållbarhet kan ses som kompetensutveckling. När du mår bra har du bättre tillgång till dina andra unika kompetenser som individ och naturvetare, och kan därmed bidra på ett mer hållbart sätt till din omgivning. 

För att stötta dig som medlem att bli mer personligt hållbar erbjuder vi seminarier och individuella verktyg. Kolla även in våra 10 tips för din personliga hållbarhet

Senast uppdaterad: