Frågor & svar
Råd och stöd

Beställ medlemslista

Du som är förtroendevald kan få en lista på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du för att företräda medlemmarna och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Som fackligt förtroendevald ska du kunna garantera att personuppgifter som du kommer i kontakt med hanteras korrekt. För det krävs att du läser och förbinder dig att följa Naturvetarnas råd och rutiner (inklusive text i utfällbara flikar) för hur fackligt förtroendevalda ska hantera personuppgifter

 

Beställ medlemslista inom staten

Du som är förtroendevald inom staten kan få en lista på medlemmar i ett Sacoförbund på din arbetsplats. För att göra det behöver vi få en lista över alla anställda från arbetsgivaren, som vi matchar mot våra register. Gör så här:

 • Begär en lista med namn och personnummer (12 siffror, inget bindestreck) på alla anställda från arbetsgivaren.
 • Mejla listan, lösenordsskyddad och i Excelformat, till fortroendevald@naturvetarna.se. Skicka lösenordet i ett separat mejl. 

Uppgifterna behöver du för att företräda medlemmarna och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Vi kan endast lämna ut listor på medlemmar för de myndigheter där vi är kontaktförbund. Se listan över myndigheter där vi är kontaktförbund nedan.

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket: Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i Saco-S arbetstagarnyckel.

Beställ medlemslista

Dataskydd (obligatoriskt)

Observera att för att fullfölja beställningen måste du även mejla oss en lista från arbetsgivaren på alla anställda med namn och personnummer (10 siffror, inget bindestreck) i Excelformat som är lösenordsskyddad. Mejla listan till fortroendevald@naturvetarna.se. Efter det kan vi mejla dig en lista på medlemmar i Naturvetarna. 

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Beställ medlemslista inom privat sektor

Du som är förtroendevald inom privat sektor kan få en lista på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du för att företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Beställ medlemslista

Dataskydd (obligatoriskt)
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Beställ medlemslista inom kommun och Region

Du som är förtroendevald inom kommun och regioner kan få en lista på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du för att företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Beställ medlemslista

Dataskydd (obligatoriskt)
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Senast uppdaterad: