Frågor & svar
Om oss
Händer som arbetar i labb

Diagnostik räddar liv

Bakom hälso- och sjukvårdens kulisser, räddar den laboratoriemedicinska personalen liv varje dag. Det skulle därför vara förödande för patienterna om hälso- och sjukvårdens laboratorier inte fick tag i rätt kompetens.

I stort sett alla behandlingsbeslut grundar sig på någon form av laboratorieanalys.

Biomedicinska analytiker är den största professionen inom diagnostiken. Vid deras sida arbetar biologer inriktade mot biomedicin, genetik, molekylär- eller mikrobiologi, kemister samt läkare specialiserade inom något område inom laboratoriemedicinen. Det kan vara klinisk genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi eller patologi.

Tillsammans synliggör vi laboratoriemedicinens betydelse och det arbete professionerna på labben gör.

 

Det här vill Naturvetarna:

  • Skapa fler tjänster för specialiserade och erfarna medarbetare. 
  • Bättre löneutveckling för naturvetare. Det ska löna sig att ta på sig mer ansvar, nya arbetsuppgifter och att vara en erfaren medarbetare.
  • Ökad ersättning vid obekväm arbetstid.
  • Minskad arbetsbelastning genom att anställa fler inom diagnostiken, exempelvis genom ökade möjligheter för olegitimerade att fortbilda sig och validera sin kompetens.
  • Mer resurser för utbildning, forskning och utveckling inom diagnostik.

 

Labbpersonalen i kläm under pandemin

En ny rapport från Naturvetarna visar att kompetensbristen är stor inom laboratoriemedicin, liksom att arbetsvillkor och lön i regionerna inte är konkurrenskraftiga. När pandemin slog till blev medarbetarna lidande och övertiden skenade.

 

Så här arbetar Naturvetarna med frågan

  • Under 2021 satte vi stort fokus på arbetsförhållande och löneläge inom diagnostiken inom regionerna.
  • Vi har fört samtal med arbetsgivare, politiker, förtroendevalda och medlemmar. Vi har även synliggjort frågan för allmänheten genom såväl debattartiklar som mediegenomslag. 
  • Under 2022 fortsätter vi att samtala med politiker och arbetsgivare för att få till stånd en förändring för våra medlemmar.
Senast uppdaterad: