Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss
Händer som arbetar i labb

Diagnostik räddar liv

Naturvetenskaplig specialistkompetens har blivit allt viktigare för vården. Uppgiften är ofta att förse verksamheten med den kunskap som behövs för att ställa diagnos och sätta in rätt behandling. Tyvärr osynliggörs naturvetenskapliga specialister i dagens vård. Det vill Naturvetarna ändra på.

Utan naturvetenskapliga specialister i vården skulle de metoder vi använder för att bland annat analysera provsvar inte utvecklas, kvalitetssäkringen halta och den kliniska forskningen försvåras och ny kunskap därmed också få svårare att slå igenom i behandling av patienter.

Inom Naturvetarna samlas biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, dietister, embryologer, genetiska vägledare, mikrobiologer, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemister och yrkeshygieniker. Naturvetenskapliga specialister som på olika sätt bidrar till en bättre hälso- och sjukvård. Tack vare den nuvarande utvecklingen inom precisionsmedicinen kommer många behandlingar kunna skräddarsys utifrån enskilda patienters behov och en del sjukdomar kunna stoppas i sin linda.

Om regionerna ska vara attraktiva arbetsgivare för naturvetenskapliga specialister behövs ett omtag. Tillsammans kan vi skapa en kultur med teamarbete där varje kompetens som behövs för patienten värdesätts.

 

Det här vill Naturvetarna:

 • Följ vårt löneavtal om individuell lönesättning, så att det lönar sig att ta på sig mer ansvar, nya arbetsuppgifter och att stanna kvar i vården när man är erfaren.
 • Stärk möjligheterna för kompetensutveckling och specialistutbildning.
 • Skapa fler tjänster för specialiserade och erfarna medarbetare. 
 • Se till att alla medarbetare kategoriseras i det nuvarande befattningssystemet AID utifrån de arbetsuppgifter de har.
 • Följ Patientsäkerhetslagen och se till att specialistutbildade sjukhusfysiker får möjlighet att få bevis från Socialstyrelsen om sin specialistkompetens.
 • Minska arbetsbelastningen genom att anställa fler.
 • Öka möjligheterna för medarbetare som saknar yrkeslegitimation att fortbilda sig och validera sin kompetens.
 • Skapa förutsättningar för klinisk utbildning, forskning och utveckling.

 

Ett modernt nationellt befattningssystem för vårdens alla medarbetare

Naturvetarna trycker hårt på behovet av att kunna följa upp vilka, hur många och var specialister i vården arbetar i sitt inspel till den nationella planen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Det behövs ett modernt nationellt befattningssystem för vårdens alla medarbetare där kompetens och arbetsuppgifter tydligt framgår. Slaskkoderna i det nuvarande systemet (AID) måste bort. 

Andra frågor som berörs är behovet av mer tid för kompetensutveckling och en tydligare prioritering av den kliniska forskningen.

Läs inspelet här 

 

Så här arbetar Naturvetarna med frågan

 • Under 2021, 2022 och 2023 satte vi stort fokus på arbetsförhållande och löneläge inom diagnostiken inom regionerna.
 • Vi har fört samtal med arbetsgivare, politiker, förtroendevalda och medlemmar. Vi har även synliggjort frågan för allmänheten. 
 • Under 2024 fortsätter vi att samtala med politiker och arbetsgivare för att få till stånd en förändring för våra medlemmar.
Senast uppdaterad: