Frågor & svar
Om oss

Diagnostik räddar liv

Bakom hälso- och sjukvårdens kulisser, räddar den laboratoriemedicinska personalen liv varje dag. Det skulle därför vara förödande för patienterna om hälso- och sjukvårdens laboratorier inte fick tag i rätt kompetens.

I stort sett alla behandlingsbeslut grundar sig på någon form av laboratorieanalys.

Biomedicinska analytiker är den största professionen inom diagnostiken. Vid deras sida arbetar biologer inriktade mot biomedicin, genetik, molekylär- eller mikrobiologi, kemister samt läkare specialiserade inom något område inom laboratoriemedicinen. Det kan vara klinisk genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi eller patologi.

 

Labbpersonalen i kläm under pandemin

En ny rapport från Naturvetarna visar att kompetensbristen är stor inom laboratoriemedicin, liksom att arbetsvillkor och lön i regionerna inte är konkurrenskraftiga. När pandemin slog till blev medarbetarna lidande och övertiden skenade.

Ladda ner rapporten Laboratoriemedicinen i Sverige 

 

Biomedicinska analytikerdagen

Den 15 april är det internationella biomedicinska analytikerdagen. Det uppmärksammar vi med en quiz och debattartikel i Altinget. 

Inom hälso- och sjukvården utförs varje år mängder med tester för att ställa diagnos och se till att alla patienter får rätt behandling. Utmana dina vänner och ta reda på hur mycket du vet! (Svaren hittar du i våra filmer nedan).

Gör vårt Laboratoriemedicinska Quiz! 

Dela och sprid i dina kanaler!

 

Debatt: Rädda liv med en förstärkt testningskapacitet

I en debattartikel i Altinget slår Naturvetarna ett slag för att arbetsvillkor och löner måste förbättras för bma och andra professioner inom diagnostiken.

Altinget debatt: Rädda liv med en förstärkt testningskapacitet

 

Så räddar diagnostik liv

Under april lanserar vi filmer om hur diagnostiken räddar liv. 

Vad skulle hända om sjukvårdens laboratorier var utan personal en vecka? 

 

Så mycket patientnytta till så låg kostnad

 

Diagnostik är en viktig del i smittbekämpningen av covid-19

 

Arbetsvillkor och löner för biomedicinska analytiker måste förbättras

 

Tillsammans synliggör vi laboratoriemedicinens betydelse och det arbete professionerna på labben gör.

Senast uppdaterad: