Frågor & svar
Om oss

Magnus Ivarsson – Svampar som äter olja och renar mark

Svamparnas största betydelse är att de bryter ned organisk substans. De spelar därmed en viktig roll i våra ekosystem. De finns över hela jorden i skiftande miljöer, från polartrakter till djuphavsbottnar.

Vem är Magnus Ivarsson?

Katarina BlomMagnus Ivarsson är geobiologen som disputerade om fossila mikroorganismer inom paleontologi. Hans forskning handlar om den djupa biosfären, framför allt på havsbottnar, men också i nedslagskratrar och underjordiska stadsmiljöer. Han handleder mastersstudenter och doktorander vid Stockholms universitet och andra europeiska universitet.

Kopplar av med: Långa promenader.

 

 

Renar mark med svampar

Forskaren Magnus Ivarsson upptäck om hur svampar kan bidra vid exempelvis sanering vid oljeutsläpp och metallutvigning ur gruvafall. – Helt fascinerande, hållbarhet när den är som bäst, där vi använder oss av biologiska metoder för att rena mark, säger  Magnus Ivarsson, forskare på Naturhistoriska Riksmuseet.

Det man gör med svampar är att på effektivt sätt gå till botten  för att sonera förorenad mark utan att behöva flytta stora jordmassor. Svamparna är drillade att äta andra organiska föreningar och olja, som omvandlas till ofarlig biomassa. Uppskalningen sker nu i flera steg efter att forskningen har lämnat labbet, ser lovande ut. 

 

Lyssna på Magnus Ivarsson

 

Senast uppdaterad: