Frågor & svar
Råd och stöd

Naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden

Naturvetare har nyckelkompetens i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför har naturvetare en starkt position på arbetsmarknaden. På dessa sidor finns allt du behöver veta om naturvetares jobb, lön och arbetsmarknad.

Läs om jobb, lön och arbetsmarknad för naturvetare inom: 

 

Bli medlem idag!

 

Vanliga sektorer för naturvetare 

Naturvetare arbetar framför allt inom sju sektorer. Läs mer om varje sektor: 

 1. Life science inkl. hälso- och sjukvård
 2. Utbildning
 3. Digitala sektorn
 4. Offentlig förvaltning
 5. Miljö
 6. Livsmedel inkl. lantbruk och djursjukvård
 7. Skog

 

Trender som påverkar arbetsmarknaden

Det är troligt att efterfrågan på naturvetare kommer att öka fram till 2026. FN:s hållbarhetsmål är liksom tidigare vår viktigaste att-göra-lista och pekar på att naturvetenskaplig kompetens behövs. Forsknings- och utvecklingsintensiva sektorer anställer naturvetare i större utsträckning.

Digitaliseringen och ett ökat utbud av allt fler avancerade företagstjänster är andra genomgående trender som påverkar naturvetares arbetsmarknad. För naturvetare innebär utvecklingen att kompetenskraven skärps. Flera sektorer behöver fler forskarutbildade för att kunna öka sin innovationskraft.

Här finns jobben om fem år för dig som är naturvetare

 

Bred kompetens efterfrågas

Utöver naturvetenskaplig spetskompetens finns ett ökat behov av bred kompetens hos arbetsgivare. Att ha kompetens som behövs inom flera olika sektorer gör det ofta lättare att hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Genom att exempelvis stärka upp och bredda sin kompetens kan naturvetare öka sitt värde på arbetsmarknaden. Exempel på områden att bredda sin kompetens med är: 

 • IT och matematik
 • Sälj- och marknad
 • Regulatorisk kompetens, det vill sägas. kunskap om regelverk inom ditt arbetsområde

 

Framtidsyrken för naturvetare 2026

Listan baseras på en analys av uppgifter från branschrapporter med relevans för naturvetares arbetsmarknad.

 1. Biomedicinska analytiker
 2. Chef
 3. Clinical Research Associate
 4. Data scientist
 5. Dietist
 6. IT-akademiker
 7. Key Account Manager
 8. Konsult
 9. Lärare i naturvetenskap
 10. Market Access Manager
 11. Medical Science Liaison
 12. Projektledare
 13. Regulatory Affairs Specialist

 

Visste du att?

 • Totalt finns det ca 170 000 yrkesverksamma naturvetare i Sverige.
 • Den klart dominerade gruppen omfattar närmare 40 000 IT-utbildade. Ungefär 17 000 har gått en utbildning som leder till legitimation som lärare.
 • Närmare hälften av Sveriges naturvetare arbetar inom privat sektor. Övriga finns i kommuner, regioner, på myndigheter och universitet/högskolor.
 • Könsfördelningen är jämn.
 • Nästan var tredje naturvetare har utländsk bakgrund.
 • De flesta naturvetare är bosatta runt Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

 

Vill du veta mer om naturvetares arbetsmarknad?

Ladda ner rapporten här

 

Senast uppdaterad: