Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Starta lokal förening

Om det inte redan finns en lokalförening på er arbetsplats kan du och dina kollegor starta en – det är enklare än du tror! Genom att engagera ert fackligt på er arbetsplats kan ni göra skillnad för dig och dina kollegor. 

För att kunna starta en förening krävs att ni är medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Saco-förbund och att ni är minst tre personer som sitter i styrelsen. 

Om arbetsgivaren har kollektivavtal så omfattas ni av förtroendemannalagen och har rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal har ni inte den rättigheten, men ni kan självklart arbeta för att arbetsgivaren skaffar kollektivavtal. Det tjänar även arbetsgivaren på! 

Styrelsemedlemmarna blir de fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Som förtroendevald representerar man de fackliga medlemmarna på arbetsplatsen gentemot arbetsgivaren, och är fackförbundens förlängda arm ute på arbetsplatsen.

Lokalfackligt arbete ger möjlighet till insyn på arbetsplatsen genom information, samverkan och förhandling med arbetsgivaren i de frågor som påverkar er arbetstagare.

 

Argument för att starta en förening: 

  • De flesta arbetsgivare är positiva till att det finns lokala fackliga företrädare eftersom de har stor kunskap om verksamheten och kan bidra till den på ett positivt sätt.
  • Lokalföreningen är ofta ett strategiskt bollplank för arbetsgivaren och kan hjälpa till att bedöma hur de anställda kommer att ställa sig till olika förslag.
  • Det är också betydligt enklare för arbetsgivaren att bara ha en eller ett par parter att diskutera med, istället för varje enskild individ. De flesta frågor kan då lösas utan att det behöver bli en långdragen process eller konflikter.

Lokalföreningens roll är att fånga upp medlemmarnas intressen och driva lokala frågor, samt att bevaka att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal.

Läs mer om hur du startar förening inom respektive sektor nedan. 

 

Inte tillräckligt många för att starta en förening?

För att starta en lokalförening krävs att ni är minst tre personer som vill sitta i styrelsen.

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson eller ett arbetsplatsombud som är förtroendevald och företräder er lokalt. 

Läs mer om hur ni går tillväga på sidorna för anmäla uppdrag för statlig sektor, privat sektor och kommun och region

 

Mer information om att starta lokal förening

 

Senast uppdaterad: