Frågor & svar
Råd och stöd

IKEM, Innovations- och Kemiarbetsgivarna

Innovations- och Kemiarbetsgivarna, IKEM, är en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Allmänna anställningsvillkor, lön och kompetensutveckling

General conditions of employment, wage and competence development

Protokoll med bilagor 

 

Avtalsmall för korttidsarbete

Mall för upprättande av protokoll med lokalt avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) för perioden den 16 mars till och med den 31 december 2020.

Mallen är partsgemensamt framtagen av IKEM och IF Metall samt Unionen, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Ledarna.

Avtalsmall för korttidsarbete IKEM

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

 

Senast uppdaterad: