Frågor & svar
Om oss

Matilda van den Bosch – Träd och grönska sänker stressnivåerna

 

Vem är Matilda van den Bosch?

Matilda van den Bosch

Hon är doktor i medicin och landskapsplanering. En perfekt kombo när man ska forska kring hälsoeffekter av träd och grönska i gröna miljöer. Nu är hon senior forskare vid Barcelona institutet for global health. Hon är också adjungerad professor vid the University of Brittish Colombia.

Tidigare har hon bland annat forskat vid SLU Alnarp.

 

 

 

Träd och grönska sänker stressnivåerna

Att sitta på en stubbe i skogen och lyssna till fågelsång och porlande bäckar kan få den mest stressade att gå ner i varv. Forskning visar att träd och grönska i städer sänker stressnivåerna och får hjärtat att bulta lite långsammare, med färre sjukdomsfall i hjärta och kärl, liksom diabetes och depression. Samma hälsoeffekter uppnår den som har utsikt över natur.

Bevara de gröna miljöerna

Därför menar forskaren Matilda van den Bosch att det är så viktigt att bevara träden och de gröna miljöerna när städer förtätas. De indirekta effekterna spelar också roll. Det handlar om att träden renar luften och ger svalka heta sommardagar. Den ökade biologiska mångfalden tillför också ett värde för människor, liksom det faktum att träden suger upp koldioxid och är bra för klimatet.

Ännu ett plusvärde är att gröna miljöer i städerna inbjuder till aktivitet, som att mötas över en partikubb eller bara en fika. De sociala vinsterna ska inte underskattas, menar Matilda van den Bosch.

Lyssna på Matilda van den Bosch

Senast uppdaterad: