Frågor & svar
Om oss

Anders Lindström – Kan vi räkna med myggplåga i sommar?

 

Vem är Anders Lindström?

Anders Lindström


Han är insektsforskaren vid SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt och brukar synas i rutan när myggen blir alltför besvärliga på sommaren. Han har koll på de myggor som kommer till Sverige och vilka smittor de för med sig.

 

 

 

Vilken blodgrupp är myggans favorit?

Har du blodgrupp 0 är du mer attraktiv för myggor än andra. Men det handlar lika mycket om din ämnesomsättning och hur mycket koldioxid du avger, liksom förekomsten av bakterier och mjölksyra på kroppen.

Vanliga myggmedel kan hjälpa att hålla myggen på avstånd, enligt myggforskaren Anders Lindström. Men också vilken tvål du använder och förstås att kroppen täcks med kläder.

Finns det myggor som sprider smittämnen i Sverige?

De stickmyggor som finns på våra breddgrader är mer irriterande än farliga. Desto mer lömska är tigermyggan och kyrkogårdsmyggan som är på väg norr ut genom Europa som en följd av ett varmare klimat. De sprider smittämnen som kan göra oss sjuka.

Ska vi vara rädda för att malariamyggan blir vanligare? På 1700- och 1800-talet var det vanligt med maliariautbrott i Sverige. Men i dag är risken liten för det.

 

Lyssna på Anders Lindström på Spotify

Senast uppdaterad: