Frågor & svar
Råd och stöd
Två händer som arbetar med tester
Foto: Colourbox

Jobb för biologer

Biologer, inklusive mikrobiologer, marinbiologer, ekologer, toxikologer, sjukhusgenetiker och zoologer, har djup kunskap om levande organismer. De arbetar med allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till miljö och naturvård.

Biologer har en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi, vilket innebär att de arbetar inom många olika yrken och sektorer. Det finns idag ca 15 000 biologer på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben för biologer?

Biologer arbetar oftast inom miljö- eller life science-sektorn. Inom hälso- och sjukvården arbetar de främst inom diagnostiken på de medicinska labben och är ofta mikrobiologer, molekylärbiologer eller sjukhusgenetiker.

Biologers generella, breda kompetens är dock uppskattad även utanför dessa mer självklara sektorer. De finns inom den digitala sektorn, livsmedelssektorn, miljösektorn och även i skogssektorn.

 

Exempel på arbetsgivare för biologer

 • Astra Zeneca
 • Calluna
 • Sweco Sverige
 • Cepheid
 • Phadia
 • Länsstyrelser
 • Universitet
 • Regioner och kommuner
 • Naturvårdsverket
 • Polismyndigheten
 • Cytiva Sweden AB

 

Vad gör biologer på jobbet?

Många biologer ägnar sig huvudsakligen åt forskning. Andra vanliga arbetsuppgifter är handläggning, utredning, laboratoriearbete, rådgivning, tillsyn och projektledning.

De flesta biologer arbetar med life science eller miljö, hälsoskydd eller naturvård.

Exempel på titlar som biologer kan ha

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Handläggare
 • Lantbruksrevisor
 • Biolog
 • Projektledare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Laboratorieingenjör
 • Forskningsingenjör
 • Konsult
 • Specialist
 • Enhetschef

 

Vad tjänar biologer?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på biologer. Naturvetarna bedömer att det kommer vara oförändrat de kommande fem åren.

Efterfrågan på biologisk kompetens ökar på arbetsmarknaden. En effekt av att hållbarhet och hälsa blivit viktigare och att allt mer teknik bygger på biologisk kunskap. Life science-sektorn, där de allra flesta biologer arbetar, är under tillväxt i Sverige. Samtidigt är det fortfarande många som utbildar sig till biologer

Biologer finns i många olika yrken och sektorer. Det kan göra det extra svårt att hitta en startpunkt för sin karriär. Börja därför tidigt under studietiden att fundera på hur du kan använda sin kompetens.

Breda biologer med branschkunskap, affärsförståelse och kunskap om marknadsföring, matematik eller teknik behövs på arbetsmarknaden. Några yrken där efterfrågan kan förväntas vara stor de kommande fem åren är data scientist, regulatory affairs specialist, clinical research associate, projektledare, key account manager, market access manager och medical science liaison.

Många biologer fortsätter på en forskarutbildning, men tyvärr finns det svårigheter att få en tillsvidaretjänst som forskare. 

Arbetslösheten har det senaste året minskat med 0,3 procent och vid årsskiftet 2021/22 fick 2,4 procent av biologerna inom Naturvetarna arbetslöshetsersättning eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021 (Biologer inriktade mot ekologi, marinbiologi och limnologi finns under Miljö, etologi under Djur, immunologi under Medicin/Laboratorievetenskap), SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: