Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för biologer

Biologer, inklusive mikrobiologer, ekologer, toxikologer, sjukhusgenetiker och zoologer, har djup kunskap om levande organismer. De arbetar med allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till miljö och naturvård.

Biologer har en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi, vilket innebär att de arbetar inom många olika yrken och sektorer. 

Det finns idag ca 15 000 biologer på arbetsmarknaden. Biologer som inriktar sig mot: 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på biologer. Naturvetarna bedömer att det kommer vara oförändrat de kommande fem åren.

Efterfrågan på biologisk kompetens ökar på arbetsmarknaden. En effekt av att hållbarhet och hälsa blivit viktigare och att allt mer teknik bygger på biologisk kunskap. Life science-sektorn, där de allra flesta biologer arbetar, är under tillväxt i Sverige.

Samtidigt är det fortfarande många som utbildar sig till biologer och en stor andel av de som finns på arbetsmarknaden är unga. Även svårigheten att få en tillsvidaretjänst som forskare påverkar, eftersom många biologer fortsätter på en forskarutbildning.

Biologer finns i många olika yrken och sektorer. Det kan göra det extra svårt att orientera sig och se en självklar startpunkt för sin karriär. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att tidigt under studietiden börja fundera på hur de kan använda sin kompetens.

Breda biologer med branschkunskap, affärsförståelse och kunskap om marknadsföring, matematik eller teknik behövs på arbetsmarknaden. Några yrken där efterfrågan kan förväntas vara stor de kommande fem åren är data scientist, regulatory affairs specialist, clinical research associate, projektledare, key account manager, market access manager och medical science liaison.

Vid årsskiftet 2020/21 fick 2,7 procent av biologerna inom Naturvetarna arbetslöshetsersättning eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben för biologer?

Biologer arbetar oftast inom miljö- eller life science-sektorn. Inom hälso- och sjukvården arbetar de främst inom diagnostiken på de medicinska labben och är ofta mikrobiologer, molekylärbiologer eller sjukhusgenetiker.

Biologers generella, breda kompetens är dock uppskattad även utanför dessa mer självklara sektorer. De finns inom den digital sektorn, livsmedelssektorn och även i mindre utsträckning inom skogssektorn.

Vanliga sektorer där de arbetar

 

Exempel på arbetsgivare för biologer

 • Astra Zeneca
 • Länsstyrelser
 • Universitet
 • Regioner
 • Sjukhus
 • Jordbruksverket
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Cepheid
 • Phadia
 • Kommuner

 

Vad gör biologer på jobbet?

Många biologer ägnar sig huvudsakligen åt forskning. Andra vanliga arbetsuppgifter är handläggning, utredning, laboratoriearbete, rådgivning, tillsyn och projektledning.

 

De flesta biologer arbetar med life science eller miljö, hälsoskydd eller naturvård.

Exempel på titlar som biologer kan ha

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Handläggare
 • Biolog
 • Projektledare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Laboratorieingenjör
 • Forskningsingenjör
 • Konsult
 • Specialist

 

Vad tjänar biologer?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Hur lång är utbildningen?

De flesta biologer har en utbildning som är längre än 3 år (73 %) och 22 procent är forskarutbildade Inriktningar är exempelvis botanik, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, toxikologi och zoologi.

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på biologi på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Vad kan biologer?

 • Analysera och lösa biologiska problem
 • Tillämpa sin kunskap praktiskt i fält och på labb
 • Tillägna sig ny kunskap
 • Agera vetenskapligt
 • Biologi, kemi och statistik

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: