Frågor & svar
Om oss

Rapporter

Medlemsenkät: Förutsättningarna för att bedriva naturvetenskaplig forskning av hög kvalitet i Sverige

Genom att förmedla våra medlemmars erfarenheter och bild av läget vill vi öka kunskapen om hur den naturvetenskapliga forskningen fungerar och vilka som är de främsta utmaningarna.

Så skapar vi ett fungerande flexibelt arbetsliv.pdf

Kartläggning: Diagnostiken i Sverige innan och efter pandemin

Naturvetarna vill med den här rapporten fästa uppmärksamhet på bristen på medarbetare inom diagnostiken.

Naturvetarnas guide om personlig hållbarhet

Nästan hälften av Naturvetarnas medlemmar har haft fysiska eller psykiska besvär kopplade till jobbet under senaste året. Därför har Naturvetarna tagit fram en guide för personlig hållbarhet med fakta och tips som gör dig mer hållbar i vardagen. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

Naturvetarnas hållbarhetsguide

Hur kan ni arbeta för att skapa en grön arbetsplats? Naturvetarna har tagit fram en hållbarhetsguide, som hjälper dig att driva på den gröna omställningen på din arbetsplats. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Guiden är till för att uppmuntra till diskussion på arbetsplatsen.

Lön och arbetsmarknad - Digitala sektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom digitala sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Livsmedelssektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Skogssektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom digitala sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Life Science

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom Life Science-sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Miljö

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom miljösektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.