Frågor & svar
Om oss

Rapporter

Naturvetares arbetsmarknad 2023

Omställningen mot ett hållbart samhälle kan inte ske utan naturvetenskaplig kompetens. I ljuset av det är det med viss oro Naturvetarna konstaterar att vi nu går mot brist på kometens inom allt fler naturvetenskapliga områden. Detta kan komma att hämma Sveriges tillväxt och försvåra ambitionerna att ställa om till ett hållbar samhälle.

Hur ska framtidens vårdprofessioner synas i AID?

Många av Naturvetarnas medlemmar i regionerna är upprörda över att de i likhet med andra professioner inte syns med sina arbetsuppgifter i regionernas befattningssystem. Med anledning av att antalet medlemmar som kategoriseras som ”andra specialiteter” har ökat med 139 procent har förbundet återigen begärt att SKR:s statistikgrupp tar upp frågan. Den intresserade kan läsa mer i förbundets bakgrundsrapport.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Vad säger Naturvetarnas lönestatistik om löneskillnaderna mellan kvinnor och män?

Löner inom miljö

Denna rapport ger dig koll på löneläget 2022 och en överblick på arbetsmarknaden inom miljö.

Löner inom skog

Denna rapport ger dig koll på löneläget 2022 och en överblick på arbetsmarknaden inom skog.

Löner inom livsmedel, lantbruk och djursjukvård

Denna rapport ger dig koll på löneläget 2022 och en överblick på arbetsmarknaden inom livsmedel, lantbruk och djursjukvård.

Löner inom digital sektor

Denna rapport ger dig koll på löneläget 2022 och en överblick på arbetsmarknaden inom digital sektor.

Löner inom life science

Denna rapport ger dig koll på löneläget 2022 och en överblick på arbetsmarknaden inom life science.

Klimatarbete för kommuner

Denna rapport handlar om, klimatförändringarna är en stor utmaning för hela samhället och kommunernas klimatarbete är avgörande för att Sverige ska kunna nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Dags att satsa på forskningen

Denna rapport handlar om, resurser till forskning är en investering i vår framtid, inte enbart ett utgiftsområde i statens budget. Våga satsa på det som behövs för att vi ska vara så framgångsrika.