Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Solenergifångare på ett stort fält
Foto: Colourbox

Jobb för miljövetare

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljökonsulter, ekologer och hållbarhetsansvariga verkar för en hållbar samhällsutveckling genom att förvalta miljö och naturresurser. De efterfrågas i alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Idag finns det ca 11 500 miljöutbildade akademiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

Naturvetare med miljöutbildning arbetar framför allt inom miljösektorn, även om de flesta verksamheter har en hållbarhetsansvarig, miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg. Många miljövetare arbetar också som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, handläggare eller utredare på myndigheter eller som miljökonsulter.

Det är vanligt att miljöutbildade arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag.

Exempel på arbetsgivare

 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Universitet
 • Naturvårdsverket
 • Trafikverket
 • WSP Sverige
 • Södertörns Miljö- och Hälskyddsförbund
 • Havs- och Vattenmyndigheten
 • Sweco Environment
 • Ramboll

 

Vad gör de på jobbet?

Tillsyn, handläggning, strategiskt arbete, rådgivning och projektledning är vanliga arbetsuppgifter för miljöutbildade.

 

De flesta miljöutbildade arbetar med miljö, hälsoskydd och naturvård. 

Exempel på titlar

 • Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
 • Handläggare
 • Miljökonsult
 • Miljöutredare
 • Projektledare
 • Miljösamordnare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Miljöstrateg
 • Miljöingenjör

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på miljöutbildade. Enligt vår bedömning kommer det fortsätta så de närmaste åren.

Även om det utbildas ett stort antal akademiker inom miljö finns det ett växande behov i omställningen av samhället mot ökad hållbarhet.

Miljösektorn, som är starkt tjänstebaserad, anställer många miljöutbildade. Särskilt inom avfall, avlopp och sanering ser vi idag en tillväxt och det är troligt att fler naturvetare kommer att arbeta inom dessa områden framöver.

Vi ser att efterfrågan av forskarutbildade miljöutbildade kommer att öka med anledning av de miljöutmaningar vi står inför.

Omställningen mot ett hållbart samhälle skärper samhällets krav på alla verksamheter. Med fler lagar, riktlinjer och myndighetskrav kan vi förvänta oss att antalet tjänster inom tillsynen kommer att öka, samt att fler personer kommer att arbeta med att se till att verksamheter lever upp till regler och att tillstånd ges snabbt.

Yrkesroller som troligen kommer att fortsätta vara efterfrågade de närmaste fem åren är miljökonsult, samt kemikalie- respektive miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Årsskiftet 2021/22 fick 1 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är en minskning med 0,5 procent sedan året innan.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: