Jobb, lön och villkor

Djursjukvård och djurparker, SLA

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap/husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring och djurparker/djursjukhus. Här är avtalsdokumenten för Jordbruksrelaterade företag.

Kollektivavtalet omförhandlas med jämna mellanrum. För att se de allmänna vilkoren och kollektivavtalet i sin helhet behöver du även läsa avtalet från föregående avtalsperiod.

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2020-05-31

Tjänstemannaavtalet

 

Senast uppdaterad: