Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Sågverksindustrin

Sveriges Skogsindustrier

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Allmänna anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-01-31

Sveriges Skogsindustrier, Sågverk

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Sågverk föregående avtalsperiod

Överenskommelse

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: