Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv - Medieföretagen

Almega Tjänsteföretagen och Almega Medieföretagen

  

Avtalsperiod 2016-05-01 till 2017-04-31

Allmänna villkor

Löneavtalet

Förhandlingsprotokoll

Avtalsinformation

 

Avtalsperiod 2013-05-01 till 2016-04-30

Avtalsinformation

Kollektivavtal

In English: Agreement on General Terms, Working Hours and Continuing Education

Löneavtal

 

Avtalsperiod 2012-05-01 till 2013-04-30

Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling

Löneavtal

 

Avtalsperiod 2010-05-01 till 2012-04-30

Almega Tjänsteföretagen Medie- & information

Löneavtalet - Mediaföretag

 

Avtalsperiod 2007-05-01 till 2010-04-30

Arbetsgivarorganisationerna Almega tjänsteföretagen och Medie- och informationsarbetsgivarna.

Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling

 

Avtalsperiod 2004-05-01 till 2007-04-30

Arbetsgivarorganisationerna Almega tjänsteföretagen och Medie- och informationsarbetsgivarna.

Förhandlingsprotokoll

Senast uppdaterad: