Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Hushållningssällskap och Husdjursföreningar

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA)

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Tjänstemannaavtal 

 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Kollektivavtal

Lönebildningsavtal 

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Kollektivavtal 

Löneavtal 

Avtalet i korthet

Avtalskommentarer lön

Förhandlingsprotokoll 

Tilläggsprotokoll 0,2

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-03-31

Kollektivavtal

Senast uppdaterad: