Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Bankinstituten

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO

Avtalsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31

Förlängning (prolongering) av avtalet för allmänna anställningsvillkor

Förlängning (prolongering) av Pensionsavtalet, BTP till 2013-01-31

Överenskommelse prolongering av pensionsavtalet, BTP

 

Avtalsperiod 2008-01-01 till 2011-12-31

Kollektivavtal 

Pensionsavtal Bankernas tjänstepension (BTP) 
(avtalsperiod 2002-07-01 till 2007-06-30 - gäller tills nytt avtal träffats)

 

Avtalsperiod 2004-01-01 till 2007-12-31

Allmänna anställningsvillkor

Senast uppdaterad: