Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Avtalsarkiv, Livsmedelsindustrin, LI

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Avtalskommentarer

Avtalet i korthet

Avtalsbekräftelse och förhandlingsprotokoll

 

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Avtal

Löneavtal 

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2012-01-31

Livsmedelsföretagen (LI)

Livsmedelsföretagen lönebildningsavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Avtal (förhandlingsprotokoll med bilagor) 

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Avtal om lönebildning m.m.

Lönebildningsavtal tjänsteman

Omfattnings- och tillämpningsregler

Allmänna villkor

Arbetsmiljö (förslag till arbetsordning)

Arbetstidskonto

Senast uppdaterad: