Frågor & svar
Nyheter
Bildkollage med två bilder. Till vänster: Kvinna med gul blus och rött hår sitter på en matta och leker med en flicka som ligger på mattan golvet, samtidigt som kvinnan pratar i telefon. I bakgrunden syns en man sitta med en laptop i en soffa. Till höger: Porträttbild på Ulrika Jansson med blondt lockigt hår och stort leende.
Foto: Colourbox, Roland Andersson

Kvinnor riskerar att halka efter i sin karriär i det flexibla arbetslivet

Pandemin anses vara över och det är dags att återvända till kontoret, äntligen, eller? Det finns både för- och nackdelar med det nya flexibla arbetslivet, men fler utmaningar än vinster, och speciellt för kvinnor som riskerar att halka efter i löneutveckling och karriär, enligt Ulrika Jansson på Göteborgs universitet.  

Publicerad:

– Det finns många aspekter där flexibla arbeten blir ojämställda, dessa måste synliggöras, säger Ulrika Jansson, filosofie doktor i arbetsvetenskap och verksam vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Kvinnor lägger ofta mer tid på sysslor i hemmet än män. Om man ska se något positivt som pandemin gett oss så är det mer tid åt hushållsarbete, när vi i stort sett arbetade på distans under två års tid. Det uppges i svaren från en enkätundersökning som Naturvetarna gjort i november 2021. Men sen när det är dags att återvända till arbetsplatsen, vem tar då hand om tvätten?

– En konsekvens av pandemin är att kvinnor förväntas att utföra hushållsarbete, även under arbetsdagen, i större utsträckning än män, säger Ulrika Jansson.

 

Varannan kvinna stressad

Naturvetarnas rapport visar också att varannan kvinna som jobbat hemifrån under pandemin var stressad över att gå tillbaka till arbetsplatsen. Merparten uppgav att det tagit ett större ansvar för hem och familj. Men om kvinnor skulle få jobba hemifrån på heltid, skulle det lösa livspusslet? Kanske, men då med andra negativa konsekvenser, enligt Ulrika Jansson.

– Om kvinnor jobbar mer på distans för att samtidigt sköta hemmet, så riskerar kvinnornas karriärer och löneutveckling att påverkas negativt. Risken finns att distansarbetare osynliggörs, de blir mer sällan befordrade och får mer sällan fortbildning än personer som är på kontoret, det är verkligen en fälla, säger Ulrika Jansson som nyligen släppt rapporten ”Framtidens hållbara arbetsliv i Norden” tillsammans med sina kollegor.

 

Mer jobb på hemmakontoret

Distansarbete leder ofta till mer arbete än om det skulle utföras på arbetsplatsen.

– Att ständigt vara tillgänglig och att ha arbetstider som löper över en stor del av dagen suddar ut gränserna mellan jobb och fritid, vilket inte är så hälsosamt. För kvinnor som då dessutom har ökat sitt hushållsarbete under arbetsdagen i större utsträckning än män blir den sammanlagda arbetsbördan stor.

 

Alla ska få ta del av löneutveckling

Åtgärder som behövs göras enligt Ulrika Jansson är tydlighet i arbetsgivaransvaret – även för personer som inte är på arbetsplatsen. Det är också viktigt att se till att alla inkluderas i löneutveckling och har samma chanser att få olika typer av uppdrag och befordringar.

– Om det ska ske någon förändring måste ojämställdheten synliggöras. Det är först då vi kan åtgärda problemen och få ett jämställt arbetsliv mellan kvinnor och män.

Ellinor Molin

webbredaktör