Frågor & svar
Nyheter

Så skapar du en bra arbetsmiljö i det flexibla arbetslivet

Efter nästan två år av distansarbete har mångas arbetsvardag förändrats till ett mer flexibelt arbetsliv. Naturvetarnas expert förklarar vad som gäller och delar med sig av sina tips för att du ska ha en bra arbetsmiljö på hybridkontoret.

Publicerad:

Två tredjedelar av alla anställda i Sverige någon typ av flexibla arbetstider enligt SCB, och ungefär en tredjedel har arbetat på distans under pandemin.

– I dag föredrar många flexibla arbetstider och hybridjobb som fördelas mellan hemmet och kontoret. Denna flexibilitet innebär en stor frihet som gör att man kan få livspusslet att gå ihop och frigöra mer fritid, säger Heidi Wiik, ombudsman på Naturvetarna.

Ett flexibelt arbetsliv innebär till exempel mer flexibla arbetstider och inte de vanliga arbetstiderna 8.00–17.00, och att man kan arbeta på distans i viss mån. Tack vare att tekniken gör det möjligt kan arbetsvillkor anpassas mer utifrån individens förutsättningar.

 

Arbetsgivaren ansvarar alltid för arbetsmiljön

Vad ska man då tänka på i det flexibla arbetslivet? Oavsett om du arbetar på distans eller på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön.

– Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön för att motverka olycksfall eller ohälsa. Men tänk på att även du som anställd har ett ansvar att påtala om nåt inte är bra med exempelvis ergonomin eller om du inte mår bra i övrigt. På distans försvåras ju arbetsgivarens inblick i din vardag.

Tänk också på att ta pauser när du jobbar på distans. Forskning visar att vi tenderar att arbeta längre pass när vi sitter hemma jämfört med på kontoret.

 

Sätt tydliga gränser mellan jobb och privat

Trots de många fördelarna med det flexibla arbetslivet så finns det en risk för ökad ohälsa. När flexibiliteten ökar suddas gränserna ibland ut för vad som är fritid och jobb.

– För att må bra i det långa loppet gynnas du av att sätta tydliga gränser för när arbetet startar och slutar. Stäng av notiser och lägg undan datorn när du slutat för dagen.

Läs mer om hur du blir personligt hållbar och vår guide till Personlig hållbarhet. 

Guide till personlig hållbarhet

 

Tydliga mål och god dialog med chefen

En risk med mycket distansarbete är att dina prestationer kanske går mer obemärkta förbi. Det kan få konsekvenser för löneutvecklingen.

– Se till att ha en fortsatt bra dialog med din chef för att synliggöra ditt arbete kontinuerligt. Ta initiativ till avstämningar och berätta vad du gör, säger Heidi Wiik.

Har jag rätt att jobba på distans om jag vill?

– Nej, det finns ingen laglig rätt till att jobba på distans, utan det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet ska genomföras. För att veta vilka villkor som gäller för dig kring exempelvis arbetstid och arbetsplats måste du kolla i kollektivavtalet, om det finns. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal så gäller ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare kommer överens om.

Om du huvudsakligen ska arbeta på distans är det bra att teckna ett distansavtal.

– Med ett distansavtal kan du exempelvis få rätt att arbetsgivaren står för särskild utrustning där du arbetar ifrån. Om din huvudsakliga arbetsplats är på kontoret så är det inget man kan kräva.

 

Faktaruta: Detta säger lag och avtal om arbetsvillkor i det flexibla arbetslivet

  • Vissa anställda omfattas av så kallad förtroendearbetstid eller målstyrd arbetstid enligt gällande kollektivavtal eller individuella avtal. Det innebär att man inte har reglerad arbetstid utan själv har frihet att själv bestämma hur exempelvis en 40 h arbetsvecka ska fördelas. Verksamhetens behov är fortfarande det som styr i grunden.
  • Arbetstidslagen ger dig rätt att få dygns- och veckovila och reglerar ur lång tid du får arbeta i sträck. Den gäller om man har reglerad arbetstid, och inte om man har förtroendearbetstid.
  • Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstiderna inte innebär en risk för ohälsa eller olycksfall. Man ska ha en god arbetsmiljö och det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men du som anställd har också ansvar att påtala problem.
  • Distansavtal kan vara bra att teckna om du arbetar mycket på distans. Det kan innehålla arbetstider, platsen varifrån man ska jobba, och eventuellt rätt till utrustning på hemmakontoret.
  • När du är på arbetsplatsen gäller alltid arbetsgivarens försäkringar om du drabbas av arbetsrelaterad olycka eller ohälsa. Det gäller även resan till och från jobbet. Men om du arbetar hemma behövs en tydlig koppling mellan skadan och arbetet, annars kan försäkringsbolaget hävda att det skedde på din fritid. Det är viktigt att du har egna försäkringar som täcker ditt privatliv.

 

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera