Frågor & svar
Råd och stöd

Kompetensutveckling

För att hålla din kompetens aktuell och relevant är det viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande.

Det är en nyckel till att hålla sig anställningsbar på framtidens arbetsmarknad. Kompetensutveckling kan ske i olika former, till exempel genom kurser, utbyte av kunskap och erfarenheter med kollegor, eller utökat ansvar och att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Du som individ har själv de bästa förutsättningarna att veta i vilken riktning just du behöver utvecklas och ta eget ansvar för detta. Kompetensutveckling kan hjälpa dig att nå nya mål i din karriär.

Om du vill utvecklas i din roll och anta nya utmaningar så ger det också många fördelar för din arbetsgivare. Ta därför själv initiativ till att prata med din arbetsgivare om vilken kompetensutveckling du ser att du behöver och hur det kan bidra till er verksamhet.

 

Kompetensutveckling är en del av kollektivavtalen

Vi som fackförbund arbetar för att skapa villkor på arbetsmarknaden som underlättar och främjar kontinuerlig kompetensutveckling. På de arbetsplatser som har kollektivavtal är kompetensutveckling en självklar del av anställningsförmånerna. Kolla med din arbetsgivare eller fackliga förening vad som gäller på din arbetsplats.

 

Personlig hållbarhet

För att må bra och hålla ett helt arbetsliv behöver vi ta hand om oss själva. För att vara långsiktigt hållbar krävs balans mellan arbete och privatliv, mellan krav och resurser på och utanför jobbet, samt mellan stress och återhämtning i din vardag.

Att arbeta med din personliga hållbarhet kan ses som kompetensutveckling. När du mår bra har du bättre tillgång till dina andra unika kompetenser som individ och naturvetare, och kan därmed bidra på ett mer hållbart sätt till din omgivning. 

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Men du behöver göra medvetna val och prioriteringar på jobbet, hemma och på din egen tid för en hållbar balans. 

För att stötta dig som medlem att bli mer personligt hållbar erbjuder vi seminarier och individuella verktyg. Kolla även in våra 10 tips för din personliga hållbarhet

Senast uppdaterad: