Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv, Skogsbruk

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA)

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Kollektivavtal

Protokoll Gröna Arbetsgivare Skog 2020-2023

 

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2020-03-31

Kollektivavtal

Protokoll

 

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Tjänstemannaavtal

Löneavtal 

 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Allmänna anställningsvillkor

Partsgemensamma kommentarer

Lönebildningsavtal

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Kollektivavtal

Löneavtal

Avtalet i korthet

Avtalskommentar till kollektivavtalet

Förhandlingsprotokoll, lön och villkor

Tilläggsavtal

 

Avtalsperiod 2010-06-01 till 2012-03-31

Kollektivavtal

Löneavtalet SLA Skog 

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Kollektivavtal

Förhandlingsprotokoll/överenskommelse

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: